Wzrost polskiej produkcji przemysłowej tylko o 1,7 %

produkcja mebli

Pomimo tego, że nasza gospodarka podnosi się z kolan po kryzysie, czerwcowy odczyt danych o produkcji przemysłowej zawiódł specjalistów. Wzrosła ona tylko o 1,7% wobec przewidywań na poziomie 3,5%-4,0%. Spośród wszystkich 34 działów przemysłu zwyżka dotyczyła 20 kategorii, a w 14 z nich zauważono spadki. Główny Urząd Statystyczny podał także dane w odniesieniu do wcześniejszego miesiąca. Wobec maja produkcja skurczyła się o 0,1%. Najmocniejsza zniżka w ujęciu miesięcznym wynosiła 5,1% i dotyczyła sektora górniczego oraz wydobywczego.

Najmocniejszy wzrost produkcji przemysłowej w odniesieniu do analogicznego okresu 2013 r. odnotowano w zakresie produkcji mebli, których stworzono o 10,2% więcej niż przed rokiem, a także w przypadku produkcji metali, których było o 9,1% więcej niż w czerwcu ub. r. Wyraźnie zwiększyła się produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, których wytworzono o 8,5% więcej, a produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych zwiększyła się o 6,7%. Pojazdów samochodowych, przyczep oraz naczep – tak samo, jak metali – wyprodukowano w czerwcu tego roku o 4,4% więcej niż w czerwcu 2013 r.

Jeżeli natomiast chodzi o spadki produkcji w ujęciu rocznym, to największy odnotowano w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego – zmalało ono o 13,5%. Oprócz tego, mniejsza o 6,9% była produkcja koksu i produktów rafinacji ropy. Obniżyła się też produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, która spadła o 6,7%. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego skurczyła się o 5,6%, a produkcja wyrobów farmaceutycznych spadła o 3,1%, co było wynikiem takim samym, jak w przypadku wyrobów elektrycznych.

W ujęciu rocznym wreszcie zwyżkę zanotowała produkcja budowlano-montażowa. Tym samym, stała się pocieszeniem po kiepskich wynikach dotyczących produkcji przemysłowej. Okazuje się, że w sektorze budowlanym zaobserwowano wzrost o 0,8% w ujęciu roczny i aż o 16,9% w stosunku do wcześniejszego miesiąca! Oznacza to, że wyjątkowo długo utrzymujący się kryzys w branży budowlanej wreszcie powoli odpuszcza. W najlepszej sytuacji znajdowały się ostatnio jednostki specjalizujące się w stawianiu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – wzrost produkcji wynosił wśród nich 24,7%. Zwyżkę odnotowały też podmioty zajmujące się specjalistycznymi robotami budowlanymi. Produkcja w tej kategorii zwiększyła się o 14,2% r/r. W 1 kategorii produkcja zmalała – o 12,1% skurczyła się w firmach wznoszących budynki.

Dodaj komentarz