Cele firmy

Dokąd zmierzam?

Natłok bieżących zadań – tak zwykle wygląda dzień pracy w firmie. Przychodzisz do biura, sprawdzasz pocztę, kalendarz i zastanawiasz się, ile pilnych rzeczy jest dziś do załatwienia. W ciągu dnia dociera do Ciebie kilkadziesiąt zapytań i zadań, które pojawiają się od Twoich pracowników, współpracowników, kontrahentów. Zazwyczaj każdy dzień wygląda podobnie. Czasem pojawia się jakaś pozytywna informacja – okazja, z której korzystasz.

Spójrz na to co się wydarzyło w trakcie ostatnich trzech miesięcy. Czy udało się wykonać krok do przodu – zwiększyć sprzedaż, wypromować nowy produkt bądź usługę, poprawić organizację pracy? Jak w jednym zdaniu opiszesz ten okres?

Jeśli wydaje Ci się, że stoisz w miejscu i że nic przełomowego nie wydarza się w życiu Twojej firmy, to najlepszy moment, by pokusić się na opracowanie strategicznych celów dla Twojego biznesu.

 

Jak formułować cele?

Obecnie, najbardziej popularną metodą formułowania celów jest metoda znana jako S.M.A.R.T. Anglojęzyczne rozwinięcie tego skrótu dorobiło się kilku wersji. Dla naszych celów proponuję zastosowanie nadwiślańskiej wersji – WARTO. Polski skrót jest prostszy do zapamiętania i jednoznaczny.

Zgodnie z taktyką WARTO, formułowane przez nas cele powinny być:
W – wartościowe, powinny przynosić wymierne korzyści dla firmy
A – ambitne, powinny stanowić wyzwanie dla pracowników i szefostwa
R – realne, czyli możliwe do wykonania obecnymi zasobami firmy
T – terminowe, ich realizacja musi być umiejscowiona w czasie
O – wymierne, czyli możliwe do określenia ilościowo

Proponuję, aby Twoje cele strategicznie podzielić na dwie grupy:
– krótkoterminowe – wyznaczone na najbliższe trzy miesiące do roku
– długoterminowe – do realizacji w przeciągu od dwóch do pięciu lat

Bardzo ważną sprawą jest zachowanie harmonii pomiędzy celami krótkoterminowymi, a celami długoterminowymi. Cele krótkoterminowe należy postrzegać jako część długoterminowego planu, który zaprowadzi Cię tam, gdzie sięga wizja Twojego biznesu. Cele na najbliższy kwartał albo pół roku będą kamieniami milowymi, które zbliżają Cię do osiągnięcia celu głównego, perspektywicznego.

 

Wizja a cele

Do skutecznego formułowania celów, które zamierzasz osiągnąć w ciągu dwóch lat i więcej, pomaga określenie wizji przedsiębiorstwa. Wizja ma pokazywać, gdzie chcesz być za kilka lat. Wyobraź sobie, jak będzie wyglądał Twój biznes w przyszłości. Opisz to w kilku zdaniach. Wizja firmy różni się od celów tym, że jest formułowana w sposób ogólny. Mając opracowaną wizję możesz przystąpić do określenia celów. Cele to pomysły na zrealizowanie wizji. Skonstruuj cele za pomocą metody WARTO.

 

Cel finansowy i marketingowy

Znakomita większość firm określa cele wyłącznie w wymiarze finansowym. Najczęściej przyjmują one postać tzw. budżetów, czyli kwoty jaką należy zarobić w najbliższym roku, kwartale albo miesiącu. Jeśli za celem finansowym stoi konkretny plan jego realizacji, rozpisany na zadania i terminy oraz analiza wykonania budżetu z poprzednich okresów, to jest to poprawne myślenie. Takiej metodzie brakuje jednak określenia wskaźników marketingowych, które w trakcie realizacji budżetu muszą zostać osiągnięte. Marketing to walka o pozycję w umysłach Twoich klientów. Pamiętaj, że zarabiasz tylko wtedy, gdy klienci doceniają korzyści płynące z zakupu Twoich produktów lub usług. Jeśli potrafisz przewidzieć zachowanie Twojego klienta, to potrafisz również przewidzieć swoje przyszłe przychody. Wskaźniki marketingowe zawsze są na pierwszym miejscu i wpływają na kondycję Twojego biznesu w niedalekiej perspektywie. Nawet jeśli wyniki finansowe z ostatniego kwartału wskazują na zwyżkowe tendencje zysków firmy, to nie oznacza, że kolejny kwartał będzie równie udany. Dlatego Twój plan nie może pominąć określenia miejsca, jakie chcesz zajmować w oczach klienta, np. „w ciągu najbliższego roku znajdę się w gronie trzech najbardziej popularnych producentów xyz w mieście, w tym celu otworzę trzy dodatkowe lokalizacje moich sklepów firmowych, co zwiększy dostępność do produktu dla 10 tys. nowych klientów”. Wyniki finansowe są zawsze następstwem aktualnego nastawienia klientów, dlatego nie można polegać jedynie na statystykach zawartych w sprawozdaniu finansowym.

 

Co dalej?

Myślenie strategiczne w biznesie ma tą zaletę, że uwalnia Cię od ciągłych zmian, natłoku obowiązków i pozwala na skupienie się na tym, by stale podnosić poziom korzyści, jakie klient widzi w Twoich produktach lub usługach. Decyzję o realizacji bądź odrzuceniu danego pomysłu podejmujesz w oparciu o to, czy pojawiające się okazje i idee są zgodne z przyjętymi celami. Sformułowane cele trzeba teraz ująć czasowo, czyli stworzyć harmonogram działania. Jest to dosyć proste. Wystarczy wziąć na warsztat cele krótkoterminowe i zrobić spis zadań, które przybliżą Cię do realizacji danego celu. Następnie, biorąc pod uwagę dostępne w firmie zasoby, ustalasz daty realizacji oraz osoby, które wykonają konkretne działania.

 

2 godziny tygodniowo

Kiedy opracujesz cele strategiczne i ustalisz harmonogramy działań, następuje wdrożenie. Już po kilku pierwszych dniach działania będą się pojawiać pomysły i okazje, które odwiodą Cię od drogi, która prowadzi do osiągnięcia opracowanych przez Ciebie celów. Dlatego poświęć dwie godziny tygodniowo, by przyjrzeć się, co zbliżyło, a co oddaliło Twoja firmę od przyjętego planu. Pamiętaj przy tym o złotej zasadzie strategicznego podejścia do biznesu: „Mniej to więcej”. Reguła ta polega na maksymalnym skupieniu na najważniejszych działaniach dla Twojego biznesu. Lepiej więc ograniczać działania, niż mnożyć pomysły, które w rezultacie okazują się mniej zyskowne, niż się wydają.

 

Materiał pochodzi z portalu Firmy.net

Dodaj komentarz