Start-up bez pieniędzy

start-up

Masz pomysł na biznes, ale brakuje ci środków na jego realizację? Podpowiemy ci skąd wziąć pieniądze na start-up.

1. Programy unijne

O programach unijnych krążą legendy. Biurokracja nie do przebycia, ogromne wymagania, opóźnienia w przyznawaniu środków i ostatecznie – finansowanie projektów, o których mało kto zdąży usłyszeć zanim znikną z pola widzenia.

Czy rzeczywiście nie warto się starać o dofinansowanie z Unii Europejskiej? No cóż, biorąc pod uwagę kilka start-upowych perełek (jakdojade.pl, filmaster.pl, etc.), które zaistniały w Polsce właśnie dzięki pomocy UE, wydaje się, że warto próbować.

JEREMIE START UP 2.0

JEREMIE jest inicjatywą stworzoną wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Wsparciem objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które, ze względu na brak wystarczających zabezpieczeń, nie mogą uzyskać kredytu bankowego.

O środki w ramach JEREMIE ubiegać się można w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, łódzkim, dolnośląskim i wielkopolskim.

JEREMIE w pigułce

  • możliwa kwota pożyczki: 10 000 – 300 000 zł
  • oprocentowanie od 8,91% w skali roku
  • konieczny wkład własny w wysokości minimum 10% wartości projektu
  • w momencie składania wniosku, nie musimy posiadać zarejestrowanej firmy, osiągać zysków czy przedstawiać biznesplanu
  • spłata pożyczki dostosowana do indywidualnych możliwości (raty malejące, raty stałe, rata „balonowa”)
  • o pożyczkę mogą się starać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność na terenie jednego z objętych programem województw oraz absolwenci, bezrobotni i wszyscy inni, którzy zamierzają rozpocząć działalność na terenie, jednego z objętych programem, województw

2. Projekty rządowe

Dotacje z Funduszu Pracy

Szczegółowe reguły dotyczące przyznawania dotacji z Funduszu Pracy ustalane są indywidualnie przez poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy.

Niektóre zasady są jednak ustalane centralnie dla wszystkich Urzędów Pracy:

  • maksymalną wysokość dotacji z Fundusz Pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2013 roku było to nieco ponad 22 000zł)
  • o dotację ubiegać się mogą bezrobotni, zarejestrowani w Powiatowych Urzędach Pracy i spełniający kilka dodatkowych warunków, o których dowiedzieć się możemy w swoim UP.

3. Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubatory przedsiębiorczości wspierają początkujących małych i średnich przedsiębiorców, w tym także młodzież i studentów (Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości).

Inkubatory Przedsiębiorczości nie oferują co prawda wsparcia finansowego jako takiego, ale są nieocenione jako instytucje gotowe poprowadzić młodych przedsiębiorców za rękę przez meandry nadzorowania, finansowania i rozliczania własnych przedsięwzięć. Jest to też znakomity sposób na wypróbowanie naszego start-upu oraz sprawdzenie własnych umiejętności bez ryzyka poważnych strat finansowych. Korzystając z pomocy inkubatora, nie musimy bowiem rejestrować swojej działalności i opłacać składek ZUS. Miesięczna opłata za prowadzenie firmy w inkubatorze wynosi około 250zł.

Pomoc Inkubatorów Przedsiębiorczości obejmuje:

  • preinkubację, czyli użyczenie osobowości prawnej, prowadzenie księgowości, doradztwo prawne, biznesowe, podatkowe oraz IT, szkolenia oraz udostępnienie przestrzeni biurowej
  • inkubację, czyli prowadzenie księgowości, doradztwo prawne, biznesowe, podatkowe oraz IT, pomoc w uzyskaniu dotacji, rejestracji firmy oraz pozyskiwaniu kontrahentów

4. Anioły biznesu

Anioł biznesu to osoba, która finansuje nowe przedsięwzięcia w zamian za udziały w firmie. W Polsce anioły biznesu skupiają się w sieciach, takich jak Lewiatan Business Angels, Sieć Aniołów Biznesu Amber czy Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja.

5. Crowdfunding

Pozyskanie jednego inwestora, gotowego sfinansować nasze działania to bardzo trudne, czasochłonne zadanie. Ale gdyby tak setki albo tysiące osób usłyszało o naszym projekcie i zainwestowało w niego drobne kwoty – rozkręcenie start-upu stałoby się znacznie prostsze.

Crowdfunding staje się w Polsce coraz częściej wykorzystywanym sposobem na pozyskiwanie środków na sfinansowanie własnych projektów.

Czym jest crowdfunding? Najprościej mówiąc, jest to finansowanie przedsięwzięć przez pewną społeczność. Narzędziem umożliwiającym efektywne i skuteczne zbiórki crowdfundingowe są wszelkiego rodzaju internetowe serwisy społecznościowe oraz, stworzone specjalnie w tym celu platformy crowdfundingowe.

Crowdangels

Crowdangels.pl jest platformą crowdfundingową, w której start-upowcy, poszukujący pieniędzy na realizację swoich projektów, oferują inwestorom udziały w zamian za wsparcie finansowe. Każdy projekt ma maksymalnie 180 dni na zebranie określonej kwoty docelowej (minimalnie 10 000zł). Jeśli kwota ta nie zostanie osiągnięta, zebrane fundusze wrócą do inwestorów.

Minimalna kwota inwestycji (cena jednego udziału) to 50zł.

Ideowi

Ideowi.pl to nowy serwis crowdfundingowy. W portalu ideowi.pl start-upy finansowane są na dwa sposoby – w formie społecznościowej lub udziałowej.

W przypadku finansowania społecznościowego, nie ma ustalonej kwoty minimalnej/maksymalnej, o jaką można się ubiegać. Także inwestorzy mogą wspierać wybrane projekty dowolnymi sumami. W ramach finansowania udziałowego, możemy uzbierać maksymalnie 300 000zł, a cena jednego udziału wynosi minimalnie 50zł. Jeśli wymagana kwota nie zostanie osiągnięta, zebrane pieniądze wrócą do inwestorów.

3 thoughts on “Start-up bez pieniędzy”

Dodaj komentarz