B2B a roczne rozliczenie podatku

Umowa B2B jest szczególnie popularna w przypadku pracy wykonywanej przez przedstawicieli wolnych zawodów i freelancerów, którzy mają założoną działalność gospodarczą. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność jest zwykle wykonawcą i zawiera umowę o współpracy z firmą, na której rzecz wykonuje pracę. Jakie zasady rozliczenia rocznego z Urzędem Skarbowym dotyczą pracujących na umowach B2B?

Umowa o współpracę, czyli tak zwana umowa B2B, ma wiele cech wspólnych z umową zlecenia lub umową o dzieło. Zazwyczaj jednak zawierana jest w przypadku trwałej współpracy pomiędzy stronami, a nie w celu realizacji jednego zlecenia lub jednorazowego wykonania dzieła.

Przychody z działalności gospodarczej, która nie jest działalnością rolniczą, podlegają opodatkowaniu rocznemu. Przedsiębiorca na początku roku wybiera, w jaki sposób będzie rozliczał swoje przychody. Może to być rozliczenie na zasadach ogólnych, w którym obowiązują dwa progi podatkowe – 12 i 32 procent. Innym rozwiązaniem jest podatek liniowy o stałej stawce 19 proc. lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w którym stawka podatku uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności. W dwóch pierwszych rozwiązaniach opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem z działalności a kosztami jego uzyskania. W ostatnim przypadku, jak sama nazwa wskazuje, podstawą do obliczenia podatku jest przychód z działalności.

Osiągając dochód, należy pamiętać o konieczności rozliczenia się z podatku dochodowego, czyli o złożeniu odpowiedniej deklaracji podatkowej. Na złożenie PIT mamy czas do końca kwietnia roku następnego. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, składają PIT 36, a podatkiem liniowym – PIT 36 L. Przedsiębiorcy, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązani są do złożenia PIT 28. Oprócz samej deklaracji podatkowej należy także złożyć odpowiednie załączniki, które zależą od wybranej formy opodatkowania oraz rodzaju deklarowanych czynności.

Do złożenia rocznego zeznania podatkowego potrzebna będzie informacja o przychodach i kosztach ze wszystkich prowadzonych działalności gospodarczych. W przypadku niektórych działalności konieczna jest informacja o wynikach przeprowadzonej corocznej inwentaryzacji, gdyż różnice remanentowe mają wpływ na koszty działalności. Potrzebna też będzie wysokość płaconych zaliczek na podatek dochodowy, które opłacane mogły być raz w miesiącu lub kwartalnie. Ważna jest także informacja o zapłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Rozliczając podatek dochodowy, warto też sprawdzić, jakiego rodzaju ulgi nam przysługują. Ulga rodzinna jest przeznaczona jedynie dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. To również jedyna forma opodatkowania, przy której można rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Rozliczający się na zasadach ogólnych oraz ryczałtowcy mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na Internet, mogą również odliczyć od podatku dokonane darowizny. W przypadku podatku liniowego obowiązuje jedynie ulga dla osób osiągających dochody za granicą. Trzeba pamiętać, że w 2022 zmieniły się przepisy dotyczące odliczania składki zdrowotnej. W przypadku opodatkowania liniowego lub ryczałtu, w ramach określonych limitów, można ją odliczyć od dochodu lub przychodu, a nie jak wcześniej od podatku.

Dodaj komentarz