Kategoria: Edukacja

No Thumbnail

Szkolne Książeczki Oszczędnościowe – reaktywacja…

Papierowe książeczki wypełniane ręcznie to nie relikt PRLu tylko dotychczasowy sposób na oszczędzanie przez około 150 tys. uczniów. PKO BP postanowił wyjść na przeciw także tej grupie klientów i odświeżył skierowany do nich produkt. Uczniowie będą mogli uczyć się oszczędzania i jednocześnie zarządzać swoimi pieniędzmi

No Thumbnail

Efektywne szkolenia…

W związku z małą efektywnością szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) zaostrzono zasady oceny składanych projektów. Szczegółowo będą weryfikowane zwłaszcza szkolenia dla bezrobotnych, które nie przynoszą pożądanych rezultatów. Zarabiają na tym firmy szkoleniowe, a absolwenci i tak nie znajdują zatrudnienia. Zdaniem specjalistów poprzeczka została

No Thumbnail

Dotacje dla studentów…

Założenie firmy wiąże się pewnymi nakładami finansowymi, dotychczas była to przeszkoda dla studentów nieposiadających dochodów, jednak Unia Europejska postanowiła ułatwić młodym przedsiębiorcom start. Do tej pory powiatowe urzędy pracy nie przyznawały studentom dziennym dotacji na firmę, gdyż jedynie osoby bezrobotne mogły się o nią ubiegać.

No Thumbnail

Szkolnictwo wyższe na tapecie…

Zmiana ustawy o szkolnictwie wyższym ma wpłynąć na poprawę jakości edukacji. Uczelnie będą mogły samodzielnie tworzyć nowe kierunki studiów. Ponadto szkoły wyższe będą zobowiązane do przestrzegania praw studentów oraz do monitorowania kariery absolwentów. Z najlepszych wydziałów zostaną utworzone Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, które dowolnie będą

No Thumbnail

Szkolnictwo wyższe czekają re-formy…

Dwa lata, tyle trwała dyskusja nad ostatecznym kształtem reformy szkolnictwa wyższego. Według pomysłodawców jest to optymalna wersja, innego zdania są sami zainteresowani – studenci i naukowcy. Bezpłatnie będzie można studiować tylko na jednym kierunku. Ponadto trzeba będzie rozsądnie i szybko wybierać, bo błąd może nas

No Thumbnail

Uniwersytety zaczynają się cenić…

Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadzi szereg kosztownych z punktu widzenia studenta zmian. Po pierwsze bezpłatnie będzie można studiować tylko na jednym kierunku studiów dziennych. Co więcej trzeba rozsądnie wybierać, bo zmienić zdanie można tylko raz i to najpóźniej po pierwszym semestrze, kolejne zmiany obciążą

No Thumbnail

Książki w formie elektronicznej…

Panuje powszechna opinia, że internet jest jednym z lepszych źródeł informacji ze względu na szybki dostęp i szeroki zasięg, jednak tak naprawdę w sieci znajduje się jedynie 15-20 proc. dostępnych na świecie informacji. To biblioteki są bogactwem różnorodnej wiedzy. Żeby zmienić tę proporcję stworzono program

No Thumbnail

Ponad 300 zawodów tylko dla wybranych…

Rząd i różne grupy interesantów pragną poszerzyć listę profesji, których wykonywanie jest ograniczone ze względu na zezwolenia, licencje, wpisy do rejestrów, członkostwa w korporacjach. Na liście reglamentowanych zawodów znajdziemy między innymi adwokata, notariusza czy inżyniera, ale także przewodnika turystycznego, taksówkarza, detektywa, kucharza na statku, trenera sportowego. Co