Pół miliarda złotych dla MSP – nawet 20 mln zł na projekt!

pieniądze z Unii

daoleduc/bigstockphoto.com

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój to najlepsza unijna opcja dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w badania i rozwój. Tylko tutaj można otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 20 mln złotych!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma do rozdysponowania 500 mln złotych w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój. W jego ramach, podmioty gospodarcze reprezentujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw będą mogły ubiegać się o dofinansowania w wysokości nawet 20 mln złotych!

Środki uzyskane z PO Inteligentny Rozwój będą mogły zostać wykorzystane na przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych, ale również na komercjalizację oraz wprowadzenie innowacji. Można otrzymać także fundusze do przeznaczenia na doradztwo lub eksperymentalne prace rozwojowe. Dotowaniu będą podlegały zarówno te działania, które firma podejmie samodzielnie, jak również te przez nią zlecone. Warunkiem są natomiast widoczne efekty tych prac. Na rynek wprowadzone powinny zostać nowe lub wyraźnie ulepszone produkty bądź usługi. Z unijnej puli sfinansować będzie można także inne środki trwałe, w tym nieruchomości oraz niezbędne roboty i materiały budowlane. Ograniczeniem jest fakt, że akurat te koszty nie mogą być wyższe niż 20% dotowanych wydatków.

Należy jednak podkreślić, że pojawiają się również inne wymagania. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi tu aż 10 mln złotych, co sprawia, że małym jednostkom może być ciężko walczyć o dofinansowanie, ponieważ rzadko decydują się na tak wielkie przedsięwzięcia. Bez względu na to, jakiej wielkości będzie firma starająca się o unijne fundusze, musi pamiętać o przygotowaniu dokładnego i wiarygodnego projektu swoich działań. Jest o co walczyć, więc konkurencja będzie bardzo duża, dlatego projekty, które wygrają, będą musiały zdecydowanie wyróżniać się na tle pozostałych dokumentów aplikacyjnych.

Chociaż termin składania wniosków miał upłynąć 30 września, to jednak zadecydowano o przedłużeniu okresu ich przyjmowania. Będzie można złożyć je do 28 października. Jak przyznaje dyrektor departamentu wsparcia innowacyjności PARP Maciej Ziarko, zainteresowanie możliwością uzyskania wysokiego dofinansowania jest bardzo duże, co nie dziwi, gdyż żaden inny program operacyjny przewidziany w 6-letnim budżecie Unii Europejskiej nie daje przedsiębiorstwom szansy na otrzymanie tak dużej kwoty.

Dodaj komentarz