Zaufanie przedsiębiorców do państwa vs rozwój gospodarczy – raport

biurokracja

Studio Porto Sabbia/bigstockphoto.com

Rzetelna Firma przeprowadziła badania dotyczące znaczenia, jakie dla tempa rozwoju gospodarczego ma zaufanie państwa do przedsiębiorców. Wynika z nich, że wraz ze wzrostem zaufania, poprawia się kondycja gospodarki.

Program Rzetelna Firma sprawdził, jakie znaczenie dla gospodarki ma zaufanie państwa do przedsiębiorstw. W tym celu przeprowadzono ankiety w 400 polskich firmach o różnej wielkości i działających w odmiennych branżach. Okazało się, że im większy jest poziom ufności, tym szybsze jest tempo rozwoju gospodarczego.

W badaniu przedsiębiorcy uznali, że brak zaufania ze strony urzędników utrudnia im codzienną działalność. 35% respondentów przyznało, że musiało już udowadniać urzędnikom swoją wiarygodność, mimo że nie mieli oni podstaw, by w nią wątpić. Zaledwie 9% ankietowanych nigdy nie miało styczności z taką sytuacją. Problematyczny jest szczególnie fakt, że wielu przedsiębiorców otrzymuje wezwania do urzędów i musi w nich udowadniać swoją niewinność w sytuacjach, w których nie ma powodów do jakichkolwiek podejrzeń. W ten sposób urzędnicy zdecydowanie spowalniają rozwój firm, zabierając ich właścicielom czas, który przedsiębiorcy mogliby poświęcić na ważniejsze, typowo biznesowe sprawy.

37% badanych stwierdziło też, że często czują się traktowani jak oszuści, choć nie dają nikomu powodów do takich podejrzeń. Podobny był odsetek osób, które stwierdziły, że z takimi zarzutami spotykają się tylko od czasu do czasu, natomiast 19,1% pytanych uznało, że dochodzi do tego naprawdę rzadko. Zaledwie 6,4% ankietowanych nigdy nie poczuło, że traktuje się ich jak oszustów. Dalsze dane wskazały, że ponad 30% firm miało kontrole urzędników, choć nie było ku temu żadnych przesłanek. 29% podmiotów otrzymywało od urzędów niekorzystne decyzje, które nie miały racjonalnego wytłumaczenia w rzeczywistości. 76,3% spośród nich odwołało się od decyzji, ale tylko niewiele ponad 25% uzyskało oczekiwany efekt.

Rzetelna Firma to program, który tworzą przedsiębiorstwa wykazujące się szczególną dbałością o poszanowanie zasad etyki biznesowej, uczciwości, wiarygodności i rzetelności. Te same wartości starają się szerzyć wśród pozostałych podmiotów gospodarczych działających na terenie naszego kraju. Najlepsi, tak jak uczestnicy programu, otrzymują Certyfikat Rzetelności, którzy stanowi potwierdzenie ich solidności. Patronat nad akcją sprawuje Krajowy Rejestr Długów.

Dodaj komentarz