Sytuacja małych firm po I pol. 2015 – gorsza niż zakładano

firma rodzinna

monkeybusinessimages/bigstockphoto.com

Mimo że pod koniec ubiegłego roku większość mikro- i małych przedsiębiorców z optymizmem patrzyła w przyszłość, to jednak wielu z nich przeżyło spore rozczarowanie. Okazało się, że I półrocze 2015 r., nie było tak łaskawe, jak zakładano.

Choć w końcówce 2014 r, większość przedsiębiorców prowadzących mikro- i małe firmy spodziewała się, że w tym roku sytuacja ich jednostek ulegnie poprawie, to jednak znaczna część przeżyła zawód. Między styczniem a czerwcem 2015 r. więcej było tych firm, których sytuacja uległa pogorszeniu niż tych, które zaobserwowały widoczną poprawę. Największą grupą okazały się natomiast te podmioty, których sytuacja nie uległa żadnej znaczącej poprawie. Stanowiły one 42% spośród wszystkich jednostek gospodarczych w tym sektorze.

Przyglądając się poszczególnym sektorom, można zauważyć, że najbardziej stabilne jest budownictwo, choć odporne na wahania są także handel, rolnictwo i usługi. We wszystkich spośród nich, niemal połowa przedsiębiorców nie odnotowała większych zmian w porównaniu do sytuacji z końca minionego roku. Zdecydowana przewaga spadków nad wzrostami została zaobserwowana w przemyśle. Dla firm, których sytuacja zaczęła się pogarszać, najczęstszym kołem ratunkowym były obniżki cen, których dokonywano głównie w sektorze budowlanym.

Firmy przyznają, że na przestrzeni pierwszego półrocza część z nich odczuła pogorszenie sytuacji finansowej. Przyznało się do tego 38,4% przedsiębiorców z sektora MŚP. Kłopoty na tym tle z reguły dotyczyły jednostek reprezentujących branżę budowlaną i handlową. Jeśli chodzi o pozycję na tle konkurencji, to firmom udało się utrzymać tę obserwowaną pod koniec 2014r. Pogorszenie widoczne było tylko w niespełna 14% przypadków. Więcej, bo 25,7% stanowiły te jednostki, które ją poprawiły.

Przedsiębiorcy uważają, że największy wpływ na poprawę kondycji ich firm miał rosnący popyt i ożywienie rynku. Uznało tak 30,1% ankietowanych. Wskazywano też na wzrost rozpoznawalności marki (21,4%) oraz inwestycje w rozwój (16,6%) i reklamę (16,1%). Jeśli chodzi o pogorszenie kondycji przedsiębiorstw, to obwiniano o nie głównie zbyt dużą konkurencję cenową (27,5%), wzrost kosztów prowadzenia firmy (21,3%) oraz ogólne spowolnienie rynku (20,7%).

Dodaj komentarz