Mikrorachunki PIT, CIT, VAT

biznes online

1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowa zmiana dotycząca płacenia podatków PIT, CIT i VAT. Obejmuje ona ponad 25 milionów polskich podatników. Od tej pory podatki zapłacimy przelewem na specjalny indywidualny mikrorachunek, a nie, jak do tej pory, na konto bankowe urzędu.

PIT, CIT, VAT na mikrorachunki

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy służący do wpłat PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego. Do tej pory podatki te płaciliśmy na konto bankowe urzędu do wpłat PIT, CIT i VAT, jednak konta te będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 roku. Natomiast od 1 stycznia 2020 roku podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą podatki PIT, CIT i VAT tylko za pośrednictwem swojego mikrorachunku. Jest to zmiana przygotowana przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Na indywidualny mikrorachunek oprócz PIT, CIT i VAT wpłacimy również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT, a także koszty upomnienia.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacimy tak jak do tej pory, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Numery rachunków oraz objaśnienia, na jaki rachunek wpłacić poszczególny podatek znajdziemy na wykazie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej obowiązującym od 1 stycznia 2020 roku.

Jeśli chodzi o zwroty podatkowe to będą one realizowane według dotychczasowych zasad, bowiem mikrorachunek służy tylko do wpłat.

Numer mikrorachunku

Skąd dowiedzieć się jaki posiadamy numer mikrorachunku do wpłat PIT, CIT i VAT? Należy go wygenerować. To prosta, szybka oraz zupełnie darmowa procedura. Możemy zrobić to w dowolnym urzędzie skarbowym lub przez Internet. Aby wygenerować numer mikrorachunku internetowo należy wejść na stronę https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego . Tam należy wpisać numer PESEL lub NIP. Jeżeli jesteśmy osobą fizyczną, nie prowadzimy działalności gospodarczej lub nie jesteśmy zarejestrowanymi podatnikami VAT wpisujemy numer PESEL. Jeżeli natomiast prowadzimy działalność gospodarczą lub jesteśmy płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne to na stronie wpisujemy swój numer NIP. Następnie klikamy w przycisk ,,generuj” i gotowe. Numer mikrorachunku zostanie wygenerowany od razu i będzie się składał z 26 znaków. Numer ten pozostanie zawsze taki sam, nawet w przypadku zmiany adresu zamieszkania, urzędu skarbowego lub nazwiska. Należy pamiętać, że nie można wygenerować numeru mikrorachunku przez e-maila lub SMS.

Cel zmiany

Za główny cel zmiany dotychczasowego sposobu zapłaty podatków PIT, CIT i VAT Ministerstwo Finansów podaje wprowadzenie ułatwień dla podatników. Zamiast wpłat na trzy rachunki będziemy mogli zapłacić wszystko za jednym razem, a fiskus automatycznie zaksięguje odpowiednią kwotę na centralnej karcie kontowej podatnika. Kolejnym argumentem jest to, że podatnik w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub nazwiska nie będzie musiał szukać nowych, obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych, przez co ograniczona zostanie liczba pomyłek i przelewów na niewłaściwe konto. Dodatkowo mikrorachunek podatkowy ma zapewnić szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT.

Dodaj komentarz