Spada liczba pracowników z Ukrainy

Rok 2020 będzie pierwszym z mniejszą liczbą pracowników z Ukrainy od momentu wprowadzenia możliwości zatrudnienia dla naszych wschodnich sąsiadów. Prognozy oparto na podstawie ankiet, z których wynika, że blisko 20 proc. osób pracujących do tej pory w Polsce, woli zostać w ojczyźnie i tam szukać zatrudnienia.

Ukraińcy chcą zostać u siebie

Poprawia się sytuacja gospodarcza na Ukrainie, dlatego część osób rezygnuje z zarobkowej emigracji. Duże spadki wśród pracowników na pewno będą widoczne w branży budowlanej, gdzie ukraińscy pracownicy najczęściej znajdowali zatrudnienie. Byli to głównie pracownicy krótkoterminowi, a najnowsze tendencje wskazują, że wzrasta liczba Ukraińców pracujących na stałe. Polscy przedsiębiorący coraz częściej wnioskują o zezwolenia na pracę, a nie jak było to na początku – o oświadczenia o powierzeniu pracy. Dane z drugiego kwartału 2019 roku jeszcze nie zostały opublikowane, ale raport z pierwszego półrocza podaje, że wydano cudzoziemcom 764 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy, rok wcześniej było to 692 tysięcy.

Jeśli nie Polska, to co…

Eksperci szacują spadek liczby pracowników z Ukrainy o ponad 10 proc. Wpływ na to ma wyższe PKB, które wynosi obecnie 4,2 proc. oraz wzrost pensji o około 10 proc. Wszystko to przyczynia się do podejmowania decyzji o pozostaniu w kraju. Obecnie na emigracji zarobkowej przebywa ponad 3 mln Ukraińców, czyli aż 18 proc. wszystkich aktywnych zawodowo Ukraińców. Dlatego też państwo coraz silniej prowadzi kampanie promujące zatrudnienie w kraju. Ponadto Ukraińcy decydujący się na wyjazd zarobkowy mogą wybierać bardziej opłacalne rejony Europy. Swoje granice otworzyli Niemcy i Czesi, którzy mogą zaproponować wyższe stawki, dlatego można spodziewać się odpływu zwłaszcza tymczasowych pracowników. Problemem w Polsce jest też bardzo długi czas oczekiwania na dokumenty. Zdarza się, że pozwolenie na pracę wydawana jest dopiero po dwóch latach. Takie niedogodności proceduralne zniechęcają ukraińskich pracowników, którzy rezygnują z pozostania w Polsce.

Atuty Polski

Aktualnie u polskich pracodawców zatrudnionych jest około 1,5 mln Ukraińców. Niewykluczone, że liczba ta w 2020 roku spadnie o nawet kilkanaście procent. Największą grupę stanowią pracownicy niewykwalikowani, dla których wyjazd do innego państwa przy większych zarobkach nie stanowi problemu. Czynnikiem, który będzie przemawiać za pozostaniem w Polsce jest bariera językowa. Większość pracowników z Ukrainy jest w stanie porozumiewać się po polsku w stopniu komunikatywnym bez większego przygotowania. Natomiast nauka języka niemieckiego wymaga zdecydowanie więcej czasu, a wiele firm stawia znajomość języka jako wymóg niezbędny.

Dodaj komentarz