Kondycja firm rodzinnych (2017/2018)

Rodzinne firmy, które prowadzone są z pokolenia na pokolenie, widoczne są w całej Europie. Taka działalność ma szanse powodzenia ze względu na doświadczenie starszych i technologiczną wiedzę młodszych członków przedsiębiorstwa. Rodzinne firmy, tak jak każde, muszą stawiać czoła przeciwnościom, bo utrzymanie się w danej branży wymaga sprawnej reakcji na wszelkie zmiany. Koszty prowadzenia działalności rosną i coraz trudniej o wydajnego pracownika. Takie wnioski płyną z raportu „Barometr firm rodzinnych 2017”, który przygotowała firma KPMG. W badaniu wzięły udział rodzinne firmy z całej Europy, które określały sytuacje swojej działalności oraz wizje na przyszłość.

Koszty pracy i brak pracowników

Największą bolączką polskich i europejskich firm rodzinnych są koszty pracy. Ich wzrost odczuwa aż 60 proc. rodzinny firm w Polsce, ponad 70 proc. w Europie. Ponadto na rynku brakuje pracowników z różnych dziedzin, zarówno z branży budowlanej, jak i wykształconych inżynierów. Wynika to z pozytywnego spadku bezrobocia i jednocześnie braku kierunkowego kształcenie absolwentów szkół. Pokłosiem tego w Polsce w ostatnim roku było zatrudnianie pracowników z Ukrainy i Białorusi, ale ze względu na czasochłonne i kosztowne procedury, przestaje się to opłacać polskim pracodawcom.

Cele firm rodzinnych

Najważniejszym cele przedsiębiorstwa, bez względu na jego historię i sytuację finansową, jest stałe osiąganie zysków. Takie założenia stawia sobie prawie 40 proc. ankietowanych firm w Polsce. Większe zarobki dają motywację do dalszego rozwoju, co przekłada się na sukces całej firmy. Bardzo istotne w obecnej sytuacji gospodarczej jest stałe monitorowanie branży i dostosowanie produktów oraz usług do potrzeb klientów. Konieczne może być również wypuszczenie na rynek nowej opcji produktowej. Firmy rodzinne chętnie inwestują w innowacyjne rozwiązania, które mogą sprawdzić się dopiero w dalszej przyszłości, gdyż wizja firmy określana jest długofalowo. Majątek firmy przekazywany jest kolejnym pokoleniem, aby mogli z dogodnym kapitałem rozwijać działalność o kolejne produkty i usługi. Rodzinne przedsiębiorstwa śmielej podejmą ryzykowne decyzji, gdy sytuacja tego wymaga, bo więzy rodzinne zazwyczaj ułatwiają komunikację we wnętrz firmy.

Ocena sytuacji

Co ciekawie, badanie wykazało, iż większość przebadanych firm rodzinnych stwierdziła, że ich sytuacja ekonomiczna jest zadowalająca i optymistycznie patrzą w przyszłość, bo prawie ¾ europejskich przedsiębiorstw bardzo dobrze ocenia możliwość swojej firmy w najbliższym okresie. Pozytywna wizja związana jest z optymalizacją działania firmy, w tym zwiększaniu skuteczności techniki sprzedaży i dbałości o klienta oraz korzystaniu z różnych narzędzi marketingowych. Dlatego też oceniając kondycję firm rodzinnych na przełomie 2017 i 2018 roku, można stwierdzać, że taka forma sprawdza się jeszcze bardziej niż w latach poprzednich, a prognozy na kolejne miesiące wskazują jeszcze większe zadowolenie właścicieli takich firm.

Dodaj komentarz