Kobiety w polskim biznesie

Kobiety w Polsce wciąż są niedoreprezentowane na wysokim szczeblu, mimo to Polska jest w czołówce, jeśli chodzi o liczbę kobiet na szczeblach kierowniczych. Kobiety zajmują 34 proc. stanowisk wśród najwyższej kadry menedżerskiej – to wynik znacznie powyżej średniej europejskiej i krajowej.

Udział kobiet na wyższych szczeblach

Mimo że większość najwyższych stanowisk w polskich firmach piastują mężczyźni, to polskie firmy na tle światowych wydają się mocno sfeminizowane. U nas kobieta na stanowisku menedżerskim to już norma, w przeciwieństwie np. do krajów azjatyckich.

Wg raportu „Polski biznes silny kobietami” opartego na badaniu International Business Report prowadzonym przez Grant Thornton wśród 10 tys. firm na całym świecie, w Polsce kobiety stanowią 34 proc. wśród ogółu menadżerów wyższych szczebli w dużych i średnich firmach.

Pod tym względem na tle innych krajów wypadamy znakomicie, plasując się w czołówce europejskiej i światowej, pokonując również kilka mocno sfeminizowanych krajów skandynawskich. W Europie lepiej od nas wypadły jedynie Litwa i Estonia (po 36 proc.), a na równi z nami Włochy (34 proc.). Średni udział kobiet na wyższych stanowiskach w UE wynosi 27 proc., a na świecie jedynie 24 proc. Co ciekawe słabsze wyniki niż Polska osiągają światowe potęgi gospodarcze: USA (21 proc.), Wielka Brytania (22 proc.), czy Niemcy (23 proc.).

Polskie firmy mogą być więc przykładem godnym naśladowania pod kątem wskaźnika zatrudnienia kobiet na stanowiskach menedżerskich. W Polsce brakuje kobiet na stanowiskach kierowniczych tylko w przypadku 7 proc. firm. Jest to najlepszy wynik w UE. Ten wynik cieszy jeszcze bardziej, gdy porównamy średnie dla UE i dla świata, gdzie kolejno 27 proc. i 25 proc. firm nie powierza kobietom odpowiedzialnych stanowisk.

Niestety badania przeprowadzone w zeszłym roku pokazały, że choć Polki dość często awansują do stanowisk menedżerskich, to stosunkowo rzadko osiągają najwyższą możliwą pozycję w firmie – tylko w 8 proc. firm to kobieta jest prezesem zarządu.

Aby umożliwić kobietom jak najlepsze warunki pracy, wprowadzane są różnego rodzaju regulacje, m.in. mające pomóc kobietom pogodzić pracę z macierzyństwem. Aż 80 proc. firm umożliwia matkom pracę na część etatu, a 78 proc. gwarantuje im elastyczne godziny pracy. Średnia w UE jest zbliżona, odsetki te wynoszą 85 proc. i 77 proc. (na świecie 54 i 57 proc. firm).

Zarobki

70 proc. firm poprzez stosowanie regulaminów równych płac na tych samych stanowiskach wspiera równość płci (płace są uzależniane jedynie od kompetencji, doświadczenia i zaangażowania w wykonywane obowiązki). Dla UE (88 proc.) i dla świata (81 proc.) takie rozwiązanie jest najpopularniejszą formą wsparcia kobiet.

Jednak pomimo specjalnej polityki wynagrodzeń, wciąż istnieje potrzeba zmiany w polityce awansów i wynagrodzeń. Z jednej strony zwiększa się liczba kobiet na kierowniczych stanowiskach i wciąż rośnie ich rola w biznesie, Z drugiej jednak – ich wynagrodzenie jest niejednokrotnie dużo niższe niż mężczyzn na podobnych stanowiskach, a awansować mogą jedynie do pewnego poziomu.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w 2016 roku kobiety zarabiały w Polsce o 20 proc. mniej niż mężczyźni na takich samych stanowiskach. Taki poziom utrzymuje się od kilku lat, nie tylko w Polsce.

Własny biznes

Wśród przedsiębiorców ogółem kobiety stanowią dość pokaźną liczbę. Raport „Zawód – prezeska!” DELab UW na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, podaje optymistyczne dane – co trzecia firma w Polsce została założona i jest prowadzona przez kobietę. Pod tym względem plasujemy się w czołówce Europy. Polki zakładają swoje firmy przede wszystkim z chęci rozwoju osobistego i przejścia „na swoje”.

Dodaj komentarz