Zwycięstwa w przetargach nie dla małych firm

zmiany przepisów

Ustawa dot. zamówień publicznych wciąż nie dopuszcza wyraźnie ich dzielenia, co sprawia, że małe firmy praktycznie nie mają szans na samodzielne zwycięstwo w przetargu i muszą zadowolić się podwykonawstwem. Z ryzykiem późnych płatności.

Od lat mówi się o tym, że małe i średnie przedsiębiorstwa są jedynie podwykonawcami prac i robót zlecanych w przetargach przez urzędy i instytucje publiczne. Na zlecenie zwycięzców w przetargach wykonują więc pomniejsze prace, narażając się tym samym na opóźnione terminy płatności (główny wykonawca najpierw otrzymuje przelewy od urzędów, a dopiero później – czasem z dużymi opóźnieniami przelewa należne kwoty tym firmom, które faktycznie owe prace wykonały).

Taka sytuacja niejednokrotnie prowadzi do bankructw małych firm, czego doskonałym przykładem są niedawne zamówienia na budowę autostrad.

W sprawie uregulowania sytuacji przetargów publicznych i wprowadzenia możliwości ich dzielenia na poszczególne zakresy interpelację do ustawy wniósł niedawno niezrzeszony poseł Łukasz Gibała. Dotychczasowe nowelizacje ustawy, mimo próśb i starań małych przedsiębiorców wciąż nie przyniosły korzystnych dla nich rozwiązań. Komisja gospodarki Sejmu wciąż odrzuca pomysł dzielenia takich zamówień na mniejsze, co skutecznie uniemożliwia małym firmom nie tylko zwycięstwo w takim przetargu, ale często i samo w nim wystartowanie.

Eksperci rynkowi zwracają uwagę, że uregulowanie problemu ustawą byłoby korzystne dla wyrównania szans między dużymi i małymi firmami, choć jednocześnie podkreślają, że sama ustawa niewiele zmieni, jeśli urzędy nie zaczną jej faktycznie stosować. Niejednokrotnie instytucje ogłaszające przetargi nie chcą organizować ich inaczej ze względu na nadmiar pracy, papierologii oraz czystą wygodę, która wskazuje, że rozpisanie 1 dużego przetargu jest po prostu łatwiejsze i nie nastręcza tylu problemów co w przypadku rozbicia zamówienia publicznego na większą ilość zakresów działań.

Wszystko wskazuje na to, że mino kolejnych interpelacji sytuacja małych firma w przetargach publicznych pozostanie bez zmian.

Dodaj komentarz