Zmiany: papierowy PIT-11 do złożenia u US miesiąc wcześniej!

rozliczenia

rozliczenia

Małe firmy, które zatrudniają ponad pięć osób muszą pamiętać o wprowadzonych od nowego roku zmianach jakie dotyczą rozliczania się z fiskusem z podatków i pobranych zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników.

Zmiana obowiązująca pracodawców zatrudniających więcej niż 5 osób dotyczy m.in. sporządzania PIT-11 i weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Obliguje ona pracodawców oraz biura rachunkowe działające w ich imieniu do sporządzania pracowniczych deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-40, IFT-1/FT-1R w formie elektronicznej. Administracja skarbowa potrzebuje tych danych właśnie w formie elektronicznej, by móc następnie samodzielnie dokonać wstępnego rozliczenia PIT-37 za podatników. Pozwoli to na automatyczne wygenerowanie przez system informatyczny wstępnych zeznań podatkowych za 2014 rok.

W przypadku mikrofirm, zatrudniających mniej niż 5 pracowników wystąpiły także istotne zmiany. Otóż jeśli chcą w dalszym ciągu rozliczać się za pracowników w formie papierowej, muszą to zrobić nie jak do tej pory do końca lutego, ale miesiąc szybciej czyli do końca stycznia. Ponieważ w tym roku 31 stycznia wypada w sobotę, więc termin przesuwa się automatycznie do pierwszego dnia roboczego, który wypada 2 lutego. Jeśli mikrofirmy przejdą na system rozliczania elektronicznego, wówczas tak jak pozostali, będą mieć czas do końca lutego.

Zeznania podatkowe obliczone komputerowo na podstawie danych wprowadzonych przez aparat skarbowy będą dostępne od połowy marca na świeżo uruchomionym przez Ministerstwo Finansów Portalu Podatkowym www.portalpodatkowy.mf.gov.pl. Na portalu tym podatnicy będą mogli zapoznać się ze wszystkimi rodzajami podatków, stawkami podatkowymi, adresami urzędów skarbowych i ważnymi dla podatnika terminami. Na tej stronie będzie też można składać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną. Po zalogowaniu, każdy podatnik będzie miał wgląd do własnych danych, w tym zobowiązań podatkowych. Będzie mógł też kontaktować się z właściwym sobie urzędem skarbowym.

Dodaj komentarz