Założenia tarczy antykryzysowej dla polskich firm

problemy w biznesie

W związku z epidemią koronawirusa i ograniczeniami w prowadzeniu działalności wielu firm, rząd wprowadził pakiet rozwiązań, które mają chronić polskich przedsiębiorców. Pierwszy wprowadzony pakiet tzw. tarczy antykryzysowej został uzupełniony o kolejne zapisy, tym samym w życie weszła tarcza antykryzysowa 2.0.

Pakiet pomocy opiera się na pięciu filarach:

 • ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
 • finansowaniu przedsiębiorców,
 • ochronie zdrowia,
 • wzmocnieniu systemu finansowego,
 • inwestycjach publicznych.

Zgodnie z założeniami tarczy przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących rozwiązań:

 • zwolnienia ze składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące mikrofirmy, zgłaszające do ubezpieczeń do 9 osób, oraz samo zatrudnionych, których przechód nie przekracza 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, opłacających składki tylko za siebie;
 • zwolnienia z połowy składek do ZUS na trzy miesiące (marzec–maj) obejmujące małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób;
 • świadczenia postojowego w kwocie do ok. 2tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz dla osób samo zatrudnionych (bez względu na wysokość przychodu, jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł on o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego; przysługuje nie więcej niż trzykrotna wypłata świadczenia; dla samozatrudnionych na karcie podatkowej świadczenie wyniesie 1300 zł, zaś dla zleceniobiorców, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych jest niższa od 1300 zł – kwotę utraconych przychodów;
 • dofinansowania wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach;
 • zabezpieczenia przed egzekucją środków finansowych, które służą powstrzymaniu COVID-19;
 • zniesienia opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS) w okresie epidemii i 30 dni po jej zakończeniu;
 • odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;
 • korzystniejszych zasad rozliczania straty;
 • wsparcia firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwień dla branży turystycznej;
 • umożliwienia sklepom – w niedziele objęte zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • zwalniania z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • przedłużenia bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;
 • gwarancji de minimis z BGK;
 • dopłaty BGK do odsetek.

Jak wynika z badań Business Centre Club z pomocy tej skorzysta ok. 40 % przedsiębiorców. Pozostałych nie obejmuje żadna forma oferowanego wsparcia.

Dodaj komentarz