Wzrost minimalnej składki ZUS dla przedsiębiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do rozpoczęcia 2015 r. zostały jeszcze 3 miesiące, lecz na podstawie projektu budżetowego analitycy już wyliczyli, ile wyniesie minimalna składka ZUS dla przedsiębiorców. Okazuje się, że będzie ona wyższa niż w tym roku. Bez uwzględniania składki zdrowotnej, zwiększy się ona z poziomu 772,06 zł do 817,40 zł. Jeżeli dodamy do tego składkę zdrowotną, to ogółem może to być niemal 1100 zl miesięcznie w przypadku składek zwykłych lub 448,69 zł w przypadku ZUS-u preferencyjnego. Wysokość składki zdrowotnej nie jest jeszcze znana, ale na podstawie danych z ostatnich miesięcy eksperci wyliczyli, że będzie to ok. 281 zł.

Jeżeli chodzi o pozostałe składowe tworzące minimalną składkę przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to składka emerytalna ma wzrosnąć w przyszłym roku do poziomu 464,50 zł, a składka rentowa ma wynosić 190,37 zł. W przypadku ZUS-u preferencyjnego składki te mają zwiększyć się do kwot wynoszących odpowiednio 102,48 zł oraz 42,00 zł. Minimalna składka chorobowa przy płaceniu standardowej składki minimalnej ma wynosić 58,30 zł, natomiast analogiczna składka dla przedsiębiorców płacących preferencyjny ZUS ma być równa 12,86 zł. Ostatnim elementem składającym się na pełną składkę jest ta wypadkowa. Dla zwykłych płatników ma ona wynieść 45,93 zł, a dla preferencyjnych będzie to 10,13 zł. W przypadku pierwszej grupy, czyli przedsiębiorców płacących zwykłe składki, należy doliczyć jeszcze kwotę przeznaczaną na Fundusz Pracy, która będzie wynosiła 58,30 zł. Ogółem więc, minimalne składki miesięczne dla standardowych płatników wzrosną z poziomu 772,06 zł do 817,40 zł bez składek zdrowotnych. Dla przedsiębiorców płacących preferencyjny ZUS będzie to zwyżka ze 160,78 zł do 167,47 zł.

Wzrost kosztów ponoszonych przed przedsiębiorców w związku ze składami ZUS jest dość znaczny. Dokładnie dekadę temu było to bowiem tylko 686,26 zł na miesiąc, co oznacza, że właściciele firm płacili niemal dwukrotnie mniej, niż będą zobowiązani uiszczać w przyszłym roku. Skąd takie zwyżki? Wysokość składek wylicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, a okazuje się, że na przestrzeni ostatnich 14 lat w ujęciu nominalnym wzrosło ono aż o 90%! Nie da się jednak ukryć, że wysokość składek ZUS jest dla przedsiębiorców dużym obciążeniem, dlatego niewielu płaci je w kwotach większych od ustalonego minimum.

Dodaj komentarz