Walka rządu z wyłudzeniami VAT

oszutwo podatkowe

igor stevanovic/bigstockphoto.com

Według danych przedstawionych przez rząd skala wyłudzeń podatku VAT na przestrzeni ostatnich lat jest wielka. Szacuje się, że w 2015 roku wpływy z podatku VAT zostały uszczuplone o około 350 mld zł. Rok do roku przez wyłudzenia VAT budżet traci nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Część ekspertów szacuje, że jest to nawet około 50 mld zł, które co roku zamiast do Skarbu Państwa trafiają do przestępców. Wyłudzanie pieniędzy z podatku VAT to okradanie państwa i jego obywateli, dlatego rząd podejmuje kroki, aby uszczuplić możliwość wyłudzania podatku. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, której przepisy obowiązują od 1 stycznia 2017 roku poniosła za sobą szereg zmian, których wprowadzenie ma na celu poprawić ściągalność podatku VAT. Zostały zlikwidowane deklaracje kwartalne dla dużych podatników oraz zaostrzone sankcje w Kodeksie karnym skarbowym. Likwidacja rozliczeń kwartalnych ma zapewnić państwu bieżącą informację i dzięki temu wpłynąć na stabilność miesięcznych dochodów budżetu państwa.

Problem z podatkiem VAT polega na tym, że jest różnica między podatkiem teoretycznie należnym a faktycznie pobranym. Uszczelnienie ma na celu, aby prawdziwe wpływy podatkowe były zgodne z ich deklaracją. W ocenie ustawodawców zapewni to stabilność i bezpieczeństwo budżetu państwa. Jedną z metod, jakimi posługiwali się przestępcy, aby wyłudzać podatek VAT było wykorzystywanie podmiotów, które nie posiadają majątku, a co za tym idzie nie rozliczają się z VAT. Tworzone były tzw. łańcuchy transakcji, które umożliwiały unikanie opodatkowania VAT, dzięki czemu towar miał zdecydowanie niższą cenę. Mechanizm tzw. odwróconego obciążenia zakłada przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę, stanowi, więc odstępstwo od generalnej zasady, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług. Dotychczas tym mechanizmem objęta była tylko część usług i towarów, rząd postanowił rozszerzyć ten katalog o nowe.

Nowelizacja ustawy doskonali także karny kodeks skarbowy. Główne zmiany to zaostrzenie sankcji dla oszustów podatkowych, szczególnie tych stosujących tzw. „puste” faktury. Karą może być nawet pozbawienie wolności, dotychczas kończyło się na karach finansowych. Sankcjami będą objęci nie tylko ci przedsiębiorcy, którzy wystawiają fakturę, lecz także odbiorca, który w procederze bierze świadomy udział. Dodatkową zmianą jest obowiązek elektronicznego rozliczania się z urzędem skarbowym wszystkich podatników VAT UE, dzięki czemu będzie możliwość monitorowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, jako tych, które są wyjątkowo narażone na nadużycia w VAT. Nowela przewiduje także możliwość tzw. kaucji rejestracyjnej, do jej składania będą zobowiązane wybrane podmioty, które rejestrują się, jako podatnicy VAT, co, do których istnieje ryzyko wystąpienia zaległości w uiszczaniu podatku. Wysokość kaucji ustalana jest indywidualnie dla podmiotu, w zależności od ryzyka wystąpienia ewentualnych zaległości.

Kluczową zmianą jest także możliwość wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. Wykluczenie z listy grozi przedsiębiorcom, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na minimum pół roku, tym, którzy wystawiają „puste” faktury lub takie, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji oraz tym, którzy nie złożyli deklaracji. Jeśli zaistnieje podejrzenie o uczestnictwie w oszustwie lub nadużyciach podatkowych urząd także może wykreślić podatnika.

Dodaj komentarz