Składka ZUS dla przedsiębiorcy

zus logo

Od 2017 roku składki ZUS dla przedsiębiorców zdrożały o 5% w porównaniu do roku ubiegłego. Oznacza to, że od stycznia muszą oni płacić 1200 zł daniny. Rząd przedstawił dalsze propozycje zmian w zakresie tych opłat, które według planu dotkną małych przedsiębiorców. Najmniejsze firmy miałyby przestać płacić składki w formie ryczałtu, ale uiszczać je proporcjonalnie do osiąganych dochodów. Jednak te zmiany mają wejść w życie dopiero w 2018 roku.


Obecnie nawet najmniejsze firmy zobowiązane są do zapłaty stałej kwoty, bez względu na to jaki w danym miesiącu osiągną dochód. Wysokość składki ustalana jest na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2017. Podstawa wymiaru składki stanowi 60% tej kwoty, czyli 2.557,80zł.
Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców wynoszą w tym roku:

  • składka emerytalna – 499,28zł, wzrosła o 24,36zł,
  • składka rentowa – 204,62zł,wzrosła o 9,98zł,
  • składka chorobowa – 62,67zł, wzrosła o 3,06zł,
  • składa wypadkowa – 46,04zł, wzrosła o 2,25zł,
  • składka zdrowotna – 297,80zł, wzrosła o 2,33zł,
  • składka na Fundusz Emerytalny – 62,67zł, wzrosła o 3,06zł.

Wysokość składki zdrowotnej obliczana jest w innym sposób. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota zadeklarowana, nie mniejsza niż 3303,13zł, co stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w ostatnim kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku, tj, kwoty 4404,17zł. Składka zdrowotna od początku bieżącego roku musi więc wynosić co najmniej 9% podstawy wymiaru, czyli 297,80zł.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do uiszczania składek emerytalnej, rentowej, wypadkowej i zdrowotnej, opłacanie składki chorobowej jest natomiast dobrowolne. Przystąpienie do składki chorobowej odbywa się po uprzednim złożeniu przez przedsiębiorcę stosownego wniosku.

Termin opłacania składek jest różny dla różnego rodzaju płatników. I tak płatności należy dokonać najpóźniej do:

  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla osób samozatrudnionych),
  • 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Dodaj komentarz