Unijna kreska…

Planowo w I kwartale 2010 roku ma ruszyć program wspomagający finansowo polskich małych i średnich przedsiębiorców. Pożyczka z Unii będzie dodatkowym źródłem pozyskiwania kapitału. Docelową grupą odbiorców będą osoby, które nie mogą skorzystać z kredytu bankowego. Rozwiązanie to mają za zadanie ożywić gospodarkę poprzez zwiększenie inwestycji i walkę z kryzysem. Łączna pula pieniędzy z programów regionalnych sięga 650 mln euro.

Wsparciem mają zostać objęte głownie mikroprzedsiębiorstwa. Ponadto pierwszeństwo będą miały przedsiębiorstwa działające na wsiach i w małych miastach oraz na terenach o wysokim bezrobociu. Maksymalna wysokość pożyczki czy udzielonego poręczenia jest ustalana indywidualnie dla każdego województwa, na przykład w opolskim można pożyczyć 500 tys. zł, a na Śląsku górna granica dla mikrofirm to 120 tys., zaś dla małych – 600 tys. zł.

Dodatkowo firmy z pięciu najbiedniejszych województw mogą korzystać z gwarancji i poręczeń pochodzących z programu „Rozwój Polski wschodniej”. W puli znajduje się 98 mln złotych, a pieniądze będzie rozdzielać Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Rp.pl

Dodaj komentarz