Do lekarza bez legitymacji…

2009 jest ostatnim rokiem, w którym obowiązują papierowe legitymacje ubezpieczeniowe wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawi nowy dokument potwierdzający prawo danej osoby do świadczeń z opieki zdrowotnej.

Obecnie ZUS w formie elektronicznej przekazuje do NFZ informacje pozwalające zweryfikować, czy pacjent jest ubezpieczony. Dane uaktualnianie są co tydzień, raz w tygodniu napływają deklaracje zgłoszenia do ubezpieczenia, a także wnioski o wyrejestrowanie z ubezpieczenia. Natomiast informacja o należnych i opłaconych składkach spływa co miesiąc. W związku z powyższym posiadanie legitymacji jest bezzasadne, to tylko powtarzanie informacji, które już są w bazie.

Ponadto dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest druk ZUS RMUA wystawiany przez pracodawcę dla każdego pracownika co miesiąc. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą poświadczyć ubezpieczenie za pomocą druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu opłacenia składek.

Źródło: eGospodarka.pl

Dodaj komentarz