Raport: odpowiedzialny biznes w Polsce 2015

CSR

digitalista/bigstockphoto.com

Forum Odpowiedzialnego Biznesu opracowało najnowszą wersję raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wynika z niego, że społeczna odpowiedzialność biznesu ma w Polsce coraz większe znaczenie.

Z tegorocznego raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który został opracowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wynika, że polskie firmy zwracają coraz większą uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Autorzy doliczyli się aż 811 przykładów działań zaliczanych do CSR, z czego 452 to te dopiero zaczęte, a 359 przypadków to działania mające swój początek w poprzednich latach.

Wzrosła również liczba przedsiębiorstw, które zgłosiły dopiero rozpoczynane praktyki CSR. Było to 136 jednostek wobec 124 przed rokiem. 35 firm należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zmian nie widać natomiast w obszarach zaangażowania społecznego polskich przedsiębiorstw. Kolejny raz największą aktywność firm odnotowano w zakresie zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnych oraz dobrych praktyk z zakresu pracy.

Poza zmianami w działalności społecznej firm, warto wspomnieć także o zmianach w samym raporcie. Grupuje on działania firm na 7 kategorii. Poza zaangażowaniem społecznym i rozwojem społeczności oraz praktykami z zakresu pracy, wymienia się jeszcze ład organizacyjny, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne i zagadnienia konsumenckie. Ciekawostką jest fakt, że choć najwięcej opisanych praktyk należy do kategorii „zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności”, to w ujęciu rocznym zdecydowanie najwięcej nowych norm przybyło w kategorii „praktyki z zakresu pracy”. Pojawiło się tu 29 nowych wpisów.

Eksperci tłumaczą, że wynika to z kilku czynników. Jednym z nich jest walka o pracownika i potrzeba oferowania lepszych warunków pracy niż dawniej. Pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw i wymagają ich poszanowania. Ewidentnie rosną ich wymagania. W dodatku na rynek pracy wchodzi kolejne pokolenie, które oczekuje jeszcze więcej i bardziej od poprzednich generacji zwraca uwagę na społeczne zaangażowanie pracodawcy, chcąc pracować dla lubianych, szanowanych marek.

Dodaj komentarz