Pracownicze Plany Kapitałowe

 

wzrost gospodarczyRząd zapowiada rewolucję w oszczędzaniu na emeryturę, a mają nią być Pracownicze Plany Kapitałowe. Zmiana dotyczyć będzie ponad 2.8 miliona firm.

Pracownicze Plany Kapitałowe to sposób rządu na walkę z niskimi emeryturami. W 2017 roku rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej głównym celem jest stworzenie Programu Budowy Kapitału, który ma służyć budowaniu oszczędności przez Polaków. PPK stanowić będą jeden z jego z fundamentów. Są to długoterminowe plany oszczędnościowe, z których może skorzystać każdy pracujący Polak w wieku od 19 do 55 lat. Przystąpienie do PPK jest dobrowolne, a na ten cel pieniądze potrącane będą z wynagrodzeń i gromadzone na indywidualnym koncie. Zarządzać nimi i inwestować mają wyspecjalizowane instytucje finansowe. To na pracodawcach spoczywać będzie obowiązek zawierania umów z podmiotami, które będą takimi środkami obracać. W przypadku zmiany pracy środki te zostaną przeniesione do nowego pracodawcy, a tym samym do nowego podmiotu zarządzającego. Aby przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, konieczne będzie wypełnienie deklaracji, którą trzeba będzie podpisywać co kolejne 4 lata. Z programu można wystąpić w dowolnym momencie.

Ile procent na PPK?

Z wynagrodzenia na rzecz PPK pobieranych będzie około 2 procent kwoty brutto, z tym że suma ta będzie pobierana od kwoty netto. Dodatkowo na miesięczną składkę zrzuci się również pracodawca, który będzie dorzucał 1,5% liczone od pensji brutto, będzie to stanowić dla niego dodatkowy koszt zatrudnienia. Za obopólną zgodą pracownika i pracodawcy obie te stawki mogą zostać podniesione do 4 % każda. Składka może zostać również zmniejszona do 0,5 % w przypadku osób, które zarabiają mniej niż 120 % minimalnego wynagrodzenia.
Każdy pracownik ma prawo zrezygnować w programu w dowolnym momencie, jednak pieniądze może wypłacić pod pewnymi warunkami. Jeśli wypłaci całość środków odprowadzonych z wynagrodzenia, wówczas rezygnuje się z państwowych dodatków. Środki odprowadzane przez pracodawcę można wypłacić do wysokości 70%, pozostała część zostanie przekazana na konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wypracowany i wypłacony zysk będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem w wysokości 19 %, traktowany będzie bowiem jako zysk kapitałowy. Całość środków zgromadzonych na PPK podlega dziedziczeniu. Odprowadzanie oszczędności na PPK powoduje uszczuplenie comiesięcznej pensji.

Kiedy wdrożenie?

Według pierwotnych planów PPK miało wejść w życie od stycznia, wiadomo jednak, że tak się nie stanie, a program będzie wchodził w życie stopniowo. Na początek będą go mogli wdrożyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób. Dla nich program zacznie obwiązywać od lipca przyszłego roku. Od początku 2020 roku PPK obejmie firmy, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników, w połowie roku 2020 natomiast te, w których pracuje nie mniej niż 20 osób. W ostatnim etapie PPK obejmie najmniejsze przedsiębiorstwa i budżetówkę.

Dodaj komentarz