Polskie firmy i Komisja Europejska chcą gospodarki o obiegu zamkniętym

recykling

jointstar/bigstockphoto.com

Komisja Europejska zapowiedziała wprowadzenie pakietu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, który ma zmniejszyć ilość odpadów i poprawić stan środowiska, będąc przy tym sporym udogodnieniem dla przedsiębiorstw. Jakie są jego założenia?

Komisja Europejska chce ograniczyć ilość śmieci generowanych przez firmy, gospodarstwa domowe i wszystkie inne jednostki produkujące odpady. W tym celu zamierza wprowadzić pakiet Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, który będzie opierał się na czterech dyrektywach. Mają one dotyczyć odpadów opakowaniowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, składowania odpadów oraz gospodarowania opakowaniami.

Wszystkie planowane zmiany mają na celu skuteczną minimalizację składowanych odpadów tak, by do 2030r. ich ilość zmalała, co najmniej o połowę. Specjaliści spodziewają się, że pozwoli to na wyraźne ograniczenie zużycia energii oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Takie zmiany miałyby przynieść spore korzyści dla środowiska naturalnego. Przy okazji byłyby pozytywne dla przedsiębiorstw. Zmniejszone koszty działalności odczułyby głownie największe firmy i zakłady przemysłowe. Takie rezultaty mogą zostać osiągnięte, jeśli skuteczniejszy będzie recykling odpadów, a surowce i produkty będą w lepszy sposób wykorzystywane.

Wśród konkretnych działań mających przynieść planowane efekty, wymienia się m.in. ulepszenie systemu oznaczania przydatności produktów spożywczych i zmniejszenie ilości odpadów generowanych przez branżę spożywczą. Unijni komisarze chcą także, by zwiększona została efektywność energetyczna i aby udało się zoptymalizować wtórne wykorzystanie wody. Istotnym przedsięwzięciem ma być również wsparcie dla konsumentów w kwestii przemyślanego wyboru ekologicznych usług i towarów.

Środki finansowe na wdrożenie pakietu Gospodarka o Obiegu Zamkniętym mają pochodzić głównie z funduszy strukturalnych na gospodarowanie odpadami. Z tej puli wykorzystanych ma zostać 5,5 mld euro. Dodatkowo wykorzystanych zostanie 650 mln euro z programu „Horyzont 2020”. To program, który miał wspierać badania naukowe i innowacje w firmach. Zdaniem KE, firmy, które skorzystają z opcji zmian proponowanych i dotowanych przez UE, będą mogły spodziewać się zwiększonego tempa rozwoju i zaczną tworzyć nowe miejsca pracy.

Dodaj komentarz