Mniejsze limity podatkowe dla ryczałtowców i małych firm

Mniejsze limity podatkowe dla ryczałtowców i małych firm

Już na początku października ustalono nowe limity podatkowe dla ryczałtowców oraz właścicieli małych przedsiębiorstw. Ze względu na to, że kurs euro jest niższy niż przed rokiem, to limity zostały zmniejszone.

Limity podatkowe, które decydują m.in. o tym, czy firma pozostaje w grupie małych podmiotów gospodarczych i czy podatnik może dokonywać rozliczeń w formie ryczałtu są ustalane na podstawie kursu europejskiej waluty notowanego przez Narodowy Bank Polski pierwszego dnia października. W tym roku było to 4,1792 zł, czyli o przeszło 1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Właśnie o tyle zostaną też obniżone limity podatkowe.

Zgodnie z nowymi limitami, do grupy małych przedsiębiorstw w 2015 r. zaliczane będą te firmy, których obroty w roku wcześniejszym, czyli bieżącym nie przekroczyły poziomu 5 milionów 15 tysięcy złotych.

Aktualnie limit określający małe przedsiębiorstwa jest o 53 tysiące wyższy i wynosi 5 milionów 68 tysięcy złotych. A dlaczego kwalifikacja do konkretnej grupy przedsiębiorstw jest taka ważna? Chodzi głównie o przywileje, jakie przysługują właścicielom mniejszych jednostek. Przede wszystkim mają oni możliwość kwartalnego rozliczania się z podatku dochodowego. Dla wielu przedsiębiorców płacenie podatku 4 razy w roku jest najdogodniejszym rozwiązaniem finansowym, dlatego limity określające, do której grupy firm należą są dla nich tak istotne. Opłaty muszą być uiszczane do 20. dnia każdego miesiąca, który przypada po zakończeniu kwartału, za który osoba prawna chce się rozliczyć. Małe przedsiębiorstwa mogą też kwartalnie rozliczać się z podatku VAT i mają możliwość wyboru kasowej metody rozliczeń. Ponadto mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji, czyli rozpoczynając dopiero swoją działalność, mogą odpisać od podatku wydatki na środki trwałe, o ile ich koszt nie przekracza 50 tysięcy euro. Zgodnie z kursem euro z 1 października nie mogą być więc wyższe niż 209 tysięcy złotych.

Poza tym zmienione zostaną limity przychodów uprawniających do rozliczania się z podatków w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od przyszłego roku próg ten będzie wynosił 150 tysięcy euro, czyli 626 tysięcy 800 złotych. Te firmy, których przychody w bieżącym roku nie przekroczą tej granicy będą mogły w kolejnym roku nadal rozliczać się z podatków poprzez ryczałt. Jeśli jednak ich przychody będą wyższe, to zostaną one zobligowane do korzystania ze zwykłych rozliczeń podatkowych.

Dodaj komentarz