Granty dla biznesu innowacyjnego – co, gdzie, jak?

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski;, flickr.com

Polacy mający pomysł na innowacyjny biznes nie muszą zdawać się sami na siebie. Co więcej, wsparciem nie muszą być wyłącznie środki unijne. Warto wiedzieć, że można też skorzystać z grantów na rozkręcenie firmy. Gdzie i jak je zdobyć?

Jedną z najważniejszych instytucji udzielających grantów firmom chcących dynamiczniej się rozwijać, inwestując w innowacje i prace badawczo-naukowe jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2014-2020 ma ono do rozdysponowania ok. 5,7 mld złotych. Są to fundusze pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zbliżoną opcją jest wnioskowanie o pomoc z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Istnieje jeszcze możliwość skorzystania z grantów oferowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, lecz wspiera ona głównie naukowców. Nie oznacza to jednak, że grono osób mogących otrzymać pomoc finansową z tego źródła jest tak bardzo zawężone. To rozwiązanie dobre np. dla tych przedsiębiorców, którzy gotowi są podjąć współpracę z naukowcami w celu wdrożenia do gospodarki ich koncepcji. Eksperci zapewniają przy tym, że środków na finansowanie ciekawych projektów naprawdę nie brakuje. Problemem jest jedynie brak wystarczająco innowacyjnych, przełomowych propozycji, które mogłyby trwale odmienić oblicze niektórych branż.

Dopuszczalne są różne sposoby wykorzystania grantów finansowych. Można opłacić dalsze badania nad projektem, jego wprowadzenie na rynek, w tym budowę prototypu i przeprowadzanie testów, czy też opracowanie strategii niezbędnej do wypromowania produktu na rynku krajowym i międzynarodowym. Środki mogą także posłużyć do zdobycia patentu tak, jak te z programu Patent Plus lub sfinansowania specjalistycznych usług doradczych. Ograniczeniem jest natomiast fakt, że otrzymując grant na badania i rozwój, nie można wykorzystać go w celu zbudowania linii produkcyjnej. Nie ma też szansy, by opłacić z nich stworzenie sieci dystrybucyjnej.

Na ile opiewają tego typu dofinansowania? Jest to zależne od kilku czynników. Przede wszystkim liczy się to, z jakiej jednostki otrzymamy grant. Ponadto ważna jest także wielkość spółki i jej możliwości finansowe. W większości przypadków im mniejsze jest przedsiębiorstwo, tym wyższe dofinansowanie można uzyskać. Granty mogą sięgać nawet 20 milionów złotych.

Dodaj komentarz