Firmowy samochód w leasingu a ubezpieczenie

Leasing jest częstą formą finansowania zakupu samochodów firmowych. W tym przypadku to leasingodawca określa warunki korzystania z auta, w tym również w zakresie wykupienia ubezpieczenia.

Kto jest właścicielem leasingowanego samochodu?

Samochód w leasingu jest użytkowany przez firmę, która zawarła umowę leasingową, jednak jego właścicielem pozostaje leasingodawca. Zgodnie z definicją określoną w kodeksie cywilnym przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Przedsiębiorca na podstawie umowy leasingu może z auta korzystać, jednak musi się w tym zakresie dostosować się do obowiązków narzuconych mu przez leasingodawcę. Przeniesienie własności samochodu na leasingobiorcę może się odbyć dopiero po zapłaceniu przez niego wszystkich rat leasingowych i określonej kwoty wykupu.

Leasing a ubezpieczenia OC i AC

Powszechną praktyka jest, że leasingodawca wymaga od użytkownika samochodu nabycia pełnego pakietu ubezpieczeń OC+AC, a często również ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Mimo wyższych kosztów po stronie leasingodawcy, jest to rozwiązanie bezpieczne dla obu stron umowy. Pakiet taki ma zabezpieczyć użytkowane auto przed uszkodzeniem lub stratą. Jest to tym bardziej uzasadnione, że auta leasingowane są najczęściej nowe, ewentualnie kilkuletnie. Ubezpieczenie chroni więc leasingodawcę przed szkodą wywołaną stłuczką, czy kradzieżą, a korzystającego przed ponoszeniem kosztów naprawienia szkody, co musiałby zrobić z własnej kieszeni, gdyby takiego ubezpieczenia nie posiadał.

Firmy leasingowe najczęściej oferują ubezpieczenie wraz z umową leasingu. Z reguły mają one podpisane umowy z jednym, dwoma, czy trzeba ubezpieczycielami, co daje ograniczony wybór ofert u ubezpieczenia. Jednak ceny w tym wypadku mogą być korzystniejsze, z uwagi na długoterminowe umowy jakie leasingodawca podpisuje z ubezpieczycielem. Warto jednak zawsze sprawdzić ceny również wśród innych firm ubezpieczeniowych. Ważne również, żeby sprawdzić, jak składki ubezpieczeniowe będą wyglądały w trakcie trwania umowy. Zdarza się, że ich początkowa kwota jest niska, co ma skusić leasingobiorcę do skorzystania z oferty, a w kolejnych miesiącach trwania umowy są znacznie podnoszone.

Samodzielny wybór korzystniejszej oferty ubezpieczeniowej czasem stanowi pole do negocjacji z firmę leasingową, która wówczas skłonna jest do obniżenia swojej oferty. Wybór oferty leasingodawcy ma jednak pewną niekwestionowaną zaletę. Pozwala rozłożyć koszt ubezpieczenia i doliczyć go do miesięcznych rat, przez co leasingobiorca nie będzie musiał ponosić tego kosztu jednorazowo.

Leasing a historia ubezpieczenia

Ubezpieczenie auta w leasingu ma jednak pewien mankament, szczególnie dla osób, które nie posiadają jeszcze wypracowanych zniżek na ubezpieczenie, albo mają je, ale nie w największej wysokości. Użytkowanie auta w leasingu nie powoduje wypracowywania zniżek, ponieważ właścicielem auta cały czas jest firma leasingowa i to na jej konto zniżki będą naliczane. Dobra wiadomość jest taka, że w przypadku stłuczki leasingobiorca również zniżek nie straci. Jednak bezkolizyjna jazda może wpłynąć na obniżenie składki ubezpieczeniowej w ramach leasingu w kolejnych latach.

Dodaj komentarz