Bezpieczna hipoteka…

Rada UE zakomunikowała, iż nowe przepisy mają zagwarantować profesjonalizm kredytodawców oraz pośredników. Przyjęta dyrektywa wskazuje zasady reklamowania i sprzedaży kredytów hipotecznych, co więcej nakłada na kredytodawców oraz pośredników obowiązek udzielania właściwych informacji przed zawarciem umowy, z której nota bene będzie można się wycofać w ciągu 7 dni. Na mocy nowych przepisów powstanie europejski ujednolicony formularz z informacjami o kredycie, zawierający m.in. oprocentowanie, dodatkowe koszty i pozostałe warunki.

Warto zauważyć, iż dyrektywa pozwala na wcześniejszą spłatę kredytu i zakazuje nakładania z tego tytułu kar, lecz kredytodawca będzie miał prawo do kompensacji kosztów z tym związanych. Dodatkowo pod pewnymi warunkami klient będzie miał zagwarantowane prawo do przewalutowania kredytu.

Wszystkie kraje członkowskie w ciągu dwóch lat muszą przystosować przepisy krajowe do niniejszej dyrektywy.

Źródło: Wyborcza.biz

Dodaj komentarz