Wzrost sprzedaży detalicznej

 

W ostatnich miesiącach miał miejsce regularny wzrost sprzedaży detalicznej, który w maju osiągnął poziom wyższy niż rok temu. Wzrost odnotowano we wszystkich grupach. W ujęciu rocznym był to wzrost o 7,6%, natomiast w ujęciu miesięcznym o 2,7%.

Jak wskazuje raport Głównego Urzędu Statystycznego, najwyższy wzrost odnotowano w branży paliwowej, czyli wśród przedsiębiorstw handlujących paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi. Dobrze radzą sobie również firmy zajmujące się sprzedażą farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu ortopedycznego, odzieży i obuwia, tekstyliów, mebli, oraz sprzętów TV i AGD.

Raport uwzględnia czynniki o charakterze sezonowym. Mimo to powyższe wyniki są gorsze niż w pierwszych trzech miesiącach roku, a dynamika wzrostu mniejsza. Jest to wynik lepszy niż a kwietniu, jednak dynamika sprzedaży w cenach stałych jest najniższa od 2017 roku.

Ekonomiści wskazują przy tym, że nie ma powodów do obaw. Nastroje konsumenckie utrzymują się bowiem na wysokim poziomie, a wzrost wynagrodzeń powoduje, że systematycznie kupujemy coraz więcej. Dodatkowo szacuje się, że pozytywnie na konsumpcję wpływa imigracja zarobkowa do naszego kraju. W danych przedstawionych przez GUS ciężko nie ma jednak informacji o tym, jak na wysokość sprzedaży wpłynął zakaz handlu w niedzielę.

Wzrost sprzedaży paliw w maju jest zjawiskiem powtarzalnym, z uwagi na długi weekend i fakt, że Polacy wyjeżdżają wtedy na urlop, a w tym roku w maju wypadły aż dwa długie weekendy. Jednocześnie na stacjach benzynowych wydaliśmy o ponad 18% więcej, niż w analogicznym okresie zeszłego roku, co pokazuje o ile wzrosły w tym czasie ceny paliw.

Natomiast według danych GUS opublikowanych za czerwiec, sprzedaż w ujęciu rocznym wzrosła o 10,3 %, w ujęciu miesięcznym natomiast o 3,4 %. Są to wyniku duże lepsze niż przewidywano.

W komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego czytamy: Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” najwyższy wzrost w czerwcu 2018 r. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (w cenach stałych) zaobserwowano w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy „pozostałe” (o 10,1 proc. wobec wzrostu o 2,6 proc. przed rokiem). Znaczny wzrost sprzedaży odnotowano również w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 9,8 proc.), jak również w podmiotach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 9,6 proc.) oraz sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 7,3 proc.). Widać tu odwrócenie tendencji majowej, gdzie najwyższy wzrost sprzedaży odnotowała branża paliwowa.

Źródła:
https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/sprzedaz-detaliczna-maj-2018-dane-gus/fdv4d40,
https://stat.gov.pl.

Dodaj komentarz