Skomplikowane przepisy podatkowe hamują biznes

podatki w Polsce

Już od dłuższego czasu mówi się o tym, że polski system podatkowy jest wyjątkowo skomplikowany w porównaniu do zasad obowiązujących w innych krajach. Niestety, negatywnie wpływa to na rozwój biznesu. Działalność przedsiębiorstw jest w znacznym stopniu utrudniona przez to, że nie każdy właściciel firmy jest w stanie zrozumieć wszystkie reguły podatkowe. Jakby tego było mało, wielu specjalistów także nie do końca się w nich orientuje, ponieważ niektóre kwestie pozostają niejasne, a odmienne interpretacje dodatkowo komplikują ich przestrzeganie i rozwiązywanie sporów podatkowych. Według przedsiębiorców, to właśnie system podatkowy hamuje rozwój polskich firm, a badania na ten temat w I połowie 2014 r. przeprowadziła firma Gfk Polonia.

Na brak jednolitej interpretacji przepisów podatkowych narzeka aż 94% pytanych przedsiębiorców. 93% respondentów wytyka naszemu systemowi podatkowemu niespójność oraz zbyt skomplikowaną budowę, która nie jest zrozumiała dla wszystkich podatników. Zbyt częste zmiany prawa w zakresie podatków zostały uznane za uciążliwe przez 90% ankietowanych. Co można zrobić, by rozwiązać problemy z tym związane? Przedsiębiorcy uważają, że najistotniejsze jest ujednolicenie interpretacji wszystkich przepisów podatkowych i utrzymanie konkretnych zasad przynajmniej przez 2 lata.

Pojawiają się jednak także inne zarzuty. Wielu przedsiębiorców skarży się na to, że pojawiające się wątpliwości w przepisach podatkowych są rozstrzygane w niekorzystny dla nich sposób. Niejednokrotnie trzeba przy tym dość długo oczekiwać na jednoznaczna decyzję w takiej sprawie. O tym problemie wspomniało sporo, bo aż 87% pytanych przedsiębiorców. 83% respondentów dodatkowo mówiło o tym, że skoro nowe przepisy są wprowadzane tak często, to przynajmniej powinny pojawiać się we względnie stałych terminach. 80% ankietowanych wytykało polskiemu systemowi podatkowemu podwójne opodatkowanie, które jest dla wielu płatników bardzo uciążliwe.

W efekcie niespójności przepisów prawnych i braku ich jednolitości, nasz system podatkowy jest niestabilny, a przedsiębiorcy rzadko mogą być pewni co do poprawności wyliczeń podatkowych. Pojawiają się dylematy i ryzyko, że ostateczne szacunki zostaną podważone przez urzędy kontrolujące podatników. To wszystko negatywnie wpływa na same firmy i dynamikę ich rozwoju. Prowadzący działalność gospodarczą wielokrotnie odczuwają, że interpretacje podatkowe dostosowane są do aktualnych potrzeb państwa, a nie do odgórnych przepisów, które byłyby korzystne dla przedsiębiorstw i sprzyjałyby rozwojowi gospodarczemu kraju.

Dodaj komentarz