Polska Wschodnia: do 30 października po dotacje na biznes innowacje

pieniądze z Unii

daoleduc/bigstockphoto.com

Od dawna widać, że wschodnia część Polski rozwija się wolniej od zachodniej. W ramach wyrównania szans, rząd przyjmuje wnioski o pomoc dla firm ze wschodnich województw, które chcą zwiększyć poziom swojej innowacyjności.

Program Operacyjny Wschodnia Polska to kolejny program dopłat unijnych kierowany do przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Szansę na udział mają też ponadregionalne powiązania kooperacyjne, czyli grupy, co najmniej 5 firm działających w podobnych branżach i pochodzących z różnych regionów. Jedna musi prowadzić działalność na wschodzie kraju. O środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ubiegać mogą się wyłącznie firmy działające na terenie 5 wschodnich województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie głównej programu www.polskawschodnia.gov.pl. Tam też znajdują się szczegółowe warunki składania wniosków i samego uczestnictwa w programie. Natomiast komplet dokumentów, wraz z wnioskiem, należy przesłać poprzez stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.popw.parp.gov.pl. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Do rozdzielenia na firmy potrzebujące wsparcia we wdrażaniu innowacji jest w tym roku 80 mln złotych. Przez kolejnych 5 lat wydanych na ten cel ma zostać łącznie 400 mln złotych. Maksymalna dopłata, o jaką ubiegać mogą się przedsiębiorstwa to aż 7 mln złotych. Fundusze muszą jednak zostać przeznaczone na ściśle określone cele. Można za nie kupić usługi lub produkty, które będą miały bezpośredni związek z podniesieniem poziomu innowacyjności jednostki.

Dopuszczalne będzie wydanie pozyskanych funduszy na zakup nieruchomości, materiałów i usług budowlanych, linii produkcyjnych, technologii produkcyjnych, praw patentowych. Oprócz tego, z unijnych środków będzie można zapłacić za maszyny i urządzenia oraz za licencje umożliwiające wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczych. Rząd liczy, że podniesienie innowacyjności rodzimych firm pozwoli na zwiększenie ich konkurencyjności zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Wiele naszych marek ma bowiem spory potencjał, ale właśnie braki finansowe blokują ich ekspansję na rynki europejskie.

Dodaj komentarz