Zmniejsza się liczba kontroli skarbowych w Polsce

rozliczanie podatków

James Morris; flickr.com

Polskie urzędy skarbowe przeprowadzają coraz mniej kontroli – tak wynika z pisma, jakie wiceminister finansów wystosował do marszałka Senatu. Przy okazji zmniejszyła się również liczba przestępstw i wykroczeń podatkowych. Jak to się stało?

Z dokumentu, jaki wiceminister finansów Jacek Kapica przesłał do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza wynika, że w Polsce przeprowadzanych jest coraz mniej kontroli skarbowych. W ciągu ostatniej dekady ich liczba zmniejszyła się aż o 58%. Jak tłumaczą politycy, to efekt zmian, do jakich doszło w Skarbówce. Jednostki, u których przeprowadzane są kontrole, dokładniej bada się przed rozpoczęciem procedur. Dzięki temu łatwiej jest wytypować tych, którzy znajdują się w grupie budzącej największe obawy o nielegalne działania.

Politycy specjalizujący się w tematyce polskiego systemu podatkowego oraz kontrolowania zasad prawnych związanych z podatkami przyznają, że kontrole są obecnie dużo bardziej skupione na tych jednostkach, które rzeczywiście lekceważą swoje obowiązki i starają się unikać płacenia podatków niż na podmiotach, które regularnie płacą podatki. Żeby mogło do tego dojść, pracownicy administracyjni przeprowadzają gruntowną analizę postępowania poszczególnych podatników i ustalają, którzy z nich wykazują największe prawdopodobieństwo dopuszczenia się wykroczenia lub przestępstwa podatkowego.

Jeśli chodzi o dane zgromadzone w ostatnich 10 latach, to najwięcej kontroli skarbowych przeprowadzono w związku ze sprawdzeniem poprawności opłat podatku VAT. Stanowiły one 73,62% spośród wszystkich sprawdzonych podmiotów. 24,74% to kontrole, które skupiały się na sprawdzeniu prawidłowości w płaceniu podatku VAT. 1,36% kontroli związanych było z nieprawidłowościami występującymi w przypadku płacenia podatku CIT. Liczba samych kontroli skurczyła się o 58%, mimo że wzrosła liczba podmiotów podlegających kontroli. W 2014r. było ich o 11,5% więcej niż w roku 2005. W ujęciu nominalnym przybyło ich niemal 113 tysięcy.

Dane dotyczące liczby wykrytych przestępstw i wykroczeń wskazały natomiast, że w latach 2005-2014r. o ponad 18,8 tysiąca spadła liczba naruszeń będących podstawą do wszczęcia postępowania. Niemniej jednak odsetek naruszeń podatkowych wzrósł o 11,5%, co było ściśle związane ze spadkiem liczby kontrolowanych podmiotów.

Dodaj komentarz