Zimno, zimniej, mróz…

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawcy powinni zapewnić w pomieszczeniach co najmniej 14 stopni C, zaś w biurach minimalnie 18 stopni C. Oczywiście niższa temperatura jest dopuszczalna, jeśli wynika z charakteru pracy lub względów technologicznych np. chłodnie.

W przypadku, gdy temperatura w miejscu pracy nie przekracza 10 stopni C, na pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia ciepłych posiłków, przez cały okres wykonywania pracy muszą być także zapewnione gorące napoje.

Za złe warunki atmosferyczne zapłaci nie tylko pracodawca, ale także pracownik. Brak możliwości wykonania danej pracy wiąże się ze zmianą zasad wynagradzania. Jedynie pracownicy, których płaca jest określona stawką godzinową lub miesięczną, mają szansę na pełne wynagrodzenie. Natomiast, gdy w umowie nie ma takiego zapisu, pracownik otrzyma 60 proc. wynagrodzenia, przy czym nie może być ono niższe od minimalnej pensji. Pracodawca może także zlecić pracownikowi inne prace, za które otrzyma stosowne wynagrodzenie.

Źródło: Wyborcza.pl

Dodaj komentarz