Startupy w Polsce

młody biznesmen

VadimGuzhva/bigstockphoto.com

Jak wynika z opublikowanego miesiąc temu raportu fundacji Startup Poland, w Polsce funkcjonuje obecnie około 2,7 tysiąca start-upów. Liczba tego rodzaju przedsiębiorstw wzrosła o 300 w porównaniu do ubiegłego roku, a wraz z nią rośnie poziom ich innowacyjności.

Jakie są startupy w Polsce?

Jak sobie radzą i jakie są prognozy na ich przyszłość? O tym poniżej. Startup to przedsięwzięcie, które spełnia co najmniej jeden z dwóch warunków: należy do gospodarki cyfrowej i/lub kreuje nowe rozwiązania w obszarze związanym z Internetem i technologiami informacyjnymi. Najwięcej startupów działa w Warszawie (27%), która wyprzedza Kraków (11%), Trójmiasto i Poznań (po 9%). Są to w większości firmy młode. Ich średni wiek nie przekracza 2 lat, co daje nam 3 miejsce w Europie, jeśli chodzi o najmłodsze przedsiębiorstwa tego rodzaju. Większość z nich jest obecnie w fazie rozwoju, a głównym źródłem ich finansowania są środki własne (79%). Młodsze startupy zatrudniają średnio ok. 6-8 osób, te zaś, które są obecnie w fazie ekspansji – ok. 10. Branże, w których najczęściej działają zajmują się głównie tworzeniem produktów w dziedzinach, takich jak mobile, e-commerce, oprogramowania, big data, edukacja i internet rzeczy. Co siódme przedsiębiorstwo może się poszczycić patentem lub stara się o jego przyznanie, co obrazuje innowacyjność produktów, jakie proponują. Dla porównania wśród polskich firm nie będących startupami, zaledwie jedna na tysiąc posiada patent.

Polska – kraj startupów?

Startupy zakładane nad Wisłą mają potencjał. Nasi młodzi przedsiębiorcy ze swoimi innowacyjnymi pomysłami znajdują uznanie w oczach międzynarodowych specjalistów, a ich projekty często biją na głowę zagraniczną konkurencję. Polski rynek sprzyja startupom: proces ich uruchamiania jest łatwy, a mechanizmy wspierające wystarczające, by sprawnie funkcjonować. Powstaje coraz więcej pomocnych inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i funduszy. Sprzyjający klimat to jednak dla wielu startupów zbyt mało, bo o ile łatwo je założyć, o tyle dużo ciężej utrzymać. Średnio 9 na 10 z nich po roku upada, a najczęstszym tego powodem jest kiepski zespół, brak wiary w sukces, doświadczenia oraz determinacji w osiąganiu celu.

Jakie prognozy dla polskich startupów?

Zgodnie z programem Start in Poland, opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Radą ds. Innowacyjności, polskie startupy mogą już niebawem liczyć na ok. 3 mld złotych dofinansowania. Co ważne – wsparcie finansowe obejmie nie tylko firmy w początkowych fazach inkubacji i akceleracji, ale również na etapie ekspansji. To daje nadzieję na zwiększenie liczby innowacyjnych projektów, które będą w stanie utrzymać się na rynku, przyczyniając się przy tym do polepszenia sytuacji gospodarczej kraju. Jak wynika z badań na temat ekosystemu startupów w Polsce przeprowadzonych przez firmę Delloitte, innowacyjne przedsiębiorstwa to klucz do wzrostu gospodarczego. Analizy pokazują, że w 2023 roku mogą one wygenerować ponad 2,2 mln złotych wartości dodanej, tworząc przy tym ponad 50 tysięcy nowych miejsc pracy. To pokazuje, że w polskich startupach tkwi ogromny potencjał.

Dodaj komentarz