Polska gospodarka budzi niepokój wśród przedsiębiorców

pesymizm przedsiębiorcy

sebastiangauert/bigstockphoto.com

Nowy rok powinien przynieść nowe nadzieje, jednak Indeks Optymizmu Przedsiębiorców pokazuje, że polskie firmy są pełne niepewności o swoje losy. Słabiej niż w listopadzie oceniają obecną formę i bardziej martwią się przyszłością.

Mimo że w nowy rok powinno się wejść z przekonaniem, iż będzie on lepszy od poprzedniego, to najwyraźniej zwyczaj ten nie dotyczy polskich przedsiębiorców. Jak wynika z ostatniej publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, firmy działające w naszym kraju gorzej niż poprzednio oceniają swoją kondycję, a w dodatku są pełne obaw o kolejnych 6 miesięcy. Wskaźnik przedstawiający ocenę aktualnej sytuacji na rynku wyniósł w grudniu 115,1 pkt, choć jeszcze w listopadzie było to 117,4 pkt. Jeszcze gorzej wypadł indeks prezentujący prognozy na najbliższe pół roku. Spadł on z poziomu 110,3 pkt do 102,2 pkt.

Przedsiębiorcy martwią się, że w najbliższych miesiącach wyraźnie może pogorszyć się kondycja prowadzonych przez nich jednostek. Zdaniem ekspertów, niepokój wzbudza zarówno sytuacja polityczna w Polsce, jak również niezadowalające warunki gospodarcze na świecie. W związku z tym, właściciele firm wykazują się większą zachowawczością w działaniach, ostrożniej inwestują, nie podejmują decyzji, które mogłyby przyczynić się do dynamicznego rozwoju, ponieważ obarczone byłyby one dużym ryzykiem.Wiele zależy jednak od branży, o jakiej mowa. Niektóre z nich nie obawiają się następnych miesięcy. Pozytywem jest też fakt, że wartość indeksu wciąż jeszcze jest dodatnia, co oznacza, że więcej jest firm dostrzegających poprawę koniunktury.

Jeśli chodzi o opinię przedstawicieli poszczególnych branż, to ocena bieżącej sytuacji uległa największej poprawie w przedsiębiorstwach transportowych i budowlanych. Co ciekawe, w tych samych dwóch branżach znacznemu pogorszeniu uległy prognozy na najbliższe półrocze. Gorzej było w sektorze finansowym, który już teraz dostrzega pogorszenie i zakłada, że pogłębi się ono w kolejnych miesiącach. Jeśli natomiast chodzi o przemysł i handel to sytuacja jest w nich raczej neutralna. Wciąż znaczenie ma wielkość przedsiębiorstw. Duże firmy są bardziej optymistyczne, w małych jednostkach sytuacja systematycznie się poprawia, za to w średnich podmiotach widoczne jest pogorszenie nastrojów.

Dodaj komentarz