Po Welconomy Forum w Toruniu: polska gospodarka nie jest innowacyjna?

młody biznesmen

VadimGuzhva/bigstockphoto.com

Na początku marca odbył się kongres Welconomy Forum in Toruń, podczas którego specjaliści w dość brutalnych słowach skrytykowali polską gospodarkę. Uznali, że nie jest innowacyjna i dużo nam jeszcze brakuje do europejskich standardów.

W dniach 7-8 marca 2016 r. w Toruniu odbył się XXIII kongres Welconomy Forum, podczas którego podsumowano najważniejsze wydarzenia ekonomiczne, do których doszło w Polsce i w Europie na przestrzeni minionego roku oraz omówiono najistotniejsze problemy gospodarcze, z jakimi zmagamy się aktualnie. W ramach kongresu odbyła się również debata poruszająca temat innowacyjności polskiej gospodarki. Poprowadził ją rektor Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu prof. Andrzej Tretyn.

Niestety, opinie na temat poziomu innowacyjności naszej gospodarki nie były schlebiające. Już same statystyki przedstawiły Polskę w niekorzystnym świetle. Okazało się, że pod względem innowacyjności wyprzedzamy w UE jedynie 4 państwa. Podczas dyskusji z ministrem nauki Jarosławem Gowinem część ekspertów pozwoliła sobie bardzo dosadnie skomentować widoczną w Polsce sytuację twierdząc nawet, że bardziej widać u nas imitację a nie innowację.

Wśród największych problemów stojących na drodze do innowacyjności rodzimych firm eksperci wymienili m.in. niedostateczną praktykę inżynierów oraz niewystarczającą znajomość j. angielskiego wśród studentów. Chociaż Polacy chętnie uczą się języków, to jednak najczęściej jest to słownictwo ogólne, a nie branżowe, niezbędne w konkretnych zawodach. Szczególny problem pojawia się w przypadku angielskiego technicznego. Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego uznał natomiast, że trudno mówić o rzeczywistej innowacyjności, skoro w porównaniu do krajów zachodnich, Polacy wciąż bardzo mało inwestują w te sprawy.

Stwierdzono przy tym szczerze, że aby Polska dogoniła pod względem innowacyjności np. Niemcy, potrzeba jeszcze sporo czasu i wiele pracy. Minister nauki podkreślał natomiast, że polskie przedsiębiorstwa muszą w większym stopniu korzystać z osiągnięć polskiej nauki. Jarosław Gowin wspomniał również o nowych planach rządu, które zakładają m.in. możliwość otrzymywania najwyższych tytułów naukowych nie tylko za prace teoretyczne, ale także za owocną współpracę gospodarczą.

Dodaj komentarz