Mniej problemów z płatnościami od kontrahentów? Raport

Mniejsze limity podatkowe dla ryczałtowców i małych firm

Poprawa kondycji polskich przedsiębiorstw widoczna jest już od kilku miesięcy. Teraz wiemy, że wynika to m.in. z mniejszej liczby zatorów płatniczych. Według KRD, ponad 44% firm nie ma problemu z zaległymi należnościami od kontrahentów.

Z danych zgromadzonych przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej i Konfederację Przedsiębiorstw Finansowych wynika, że coraz mniej kontrahentów zwleka z płatnościami na rzecz polskich przedsiębiorstw. Zwiększająca się płynność finansowa firm sprawia natomiast, że ich sytuacja stabilizuje się, co korzystnie wpływa na ogólną kondycję gospodarczą tego sektora.

Raport przedstawiający sytuację w sektorze przedsiębiorstw wskazuje, że kwestia zaległych płatności poprawia się głównie z uwagi na spadek liczby firm narzekających na wydłużający się czas oczekiwania na zapłatę. Duże znaczenie ma również skrócenie przeciętnego czasu mijającego od momentu przeprowadzenia transakcji do chwili zapłaty. Średnio, jest to o 15 dni mniej niż w okresie 2013-2014r. Firmy czekają na zaległości przeciętnie 3 miesiące i 15 dni. Najdłużej czekające faktury są spłacane o 2,9% szybciej niż kwartał wcześniej. Sprawiło to, że już tylko 27,1% firm nie płaciło partnerom handlowym z powodu braku płatności ze strony klienta. Między kwietniem a czerwcem było to 31,1% firm. Do najniższego poziomu w historii tych danych spadł także odsetek podmiotów gospodarczych, które z powodu zaległości nie regulowały w terminie własnych zobowiązań.

Po bliższym przyjrzeniu się sytuacji wyliczono, że w III kwartale aż 44,3% przedsiębiorstw chwaliło się ograniczeniem problemu z zaległymi płatnościami od kontrahentów. Odsetek jednostek, w których liczba i wartość zaległości narasta, wynosił 10,7%. Okazuje się, że to najlepszy odczyt, jaki pojawił się w całej historii tych badań. Co więcej, 32,1% firm przyznało, że między lipcem a wrześniem br. ich kondycja finansowa uległa poprawie. Eksperci przyznają, że obecna sytuacja polskich przedsiębiorstw pozwala wierzyć, że w kolejnych kwartałach utrzymywać będzie się zadowalająca skala wzrostu gospodarczego. Optymistyczne prognozy mówią o tempie rozwoju gospodarczego na poziomie nawet 4% rocznie, przy średniorocznym wyniku na poziomie ok. 3,6%.

Dodaj komentarz