Kodeks budowalny uporządkuje przepisy budowlane…

Obecnie proces budowlany jest zawiły i długotrwały, co zniechęca do podejmowania inicjatyw inwestycyjnych. Wynika to z faktu, iż w Polsce nigdy wcześniej nie kodyfikowano prawa budowlanego. Żeby tę sytuację zmienić potrzebne są jasne i przejrzyste przepisy, właśnie w tym celu ma powstać kodeks budowlany. Zostaną zebrane w całość ustawy i rozporządzenia wydane przez różne resorty.

W pierwszej kolejności na warsztat zostaną wzięte procedury administracyjne, które mają zostać uproszczone. Pozwolenie na budowę zostanie zastąpione zgłoszeniem budowy do starosty, tylko w wyjątkowych okolicznościach dalej będzie obowiązywało pozwolenie.

Powołano Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego w skład której weszło 17 osób reprezentujących naukę, prawo oraz środowisko budowlane. Przewodniczącego i członków będzie powoływał premier na wniosek ministra transportu. Komisja pracuje nad regulacjami budowlanymi w oderwaniu od podziału resortowego.

Źródło: Forsal.pl

Dodaj komentarz