Groźba podwójnej akcyzy na prąd w 2009 roku…

Projekt prawa akcyzowego zakłada, że akcyzę od energii będą płacić dostawcy, a nie wytwórcy, co może doprowadzić do podwójnego opodatkowania energii.

Polska do 1 stycznia 2006 roku miała dostosować przepisy akcyzowe do wymagań unijnych. Jednak prace nad zmianami w podatku akcyzowym nadal trwają. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi za akcyzę powinien płacić dostawca energii, a nie jak dotychczas wytwórca. Konsekwencją tej zmiany może być podwójne opodatkowanie energii elektrycznej, co więcej wzrosną koszty i wydłuży się czas rozliczenia podatku.

Rok temu Komisja Europejska wniosła oficjalną skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości związana z niedostosowaniem przez Polskę prawa krajowego do norm UE. Wytwórcy energii wytaczają sprawy sądowe władzom celnym o zwrot akcyzy zapłaconej wbrew regulacjom unijnym. Rodzi to konieczność szybkich zmian w prawie, gdyż w innym razie polski rząd będzie musiał zapłacić duże kary i odszkodowania.

Struktura obowiązku podatkowego, deklarowania akcyzy, reguł korzystania ze zwolnień od akcyzy czy konieczność ewidencji to tylko nieliczne z elementów składowych nowego prawa akcyzowego. Aby było ono dostosowane do specyfiki branży, należy zaangażować do pracy nad projektem przedstawicieli branży energetycznej zdaniem partnera w Ernst & Young.

Źródło: GazetaPrawna.pl

Dodaj komentarz