Firmy najbardziej obawiają się koronawirusa

Barometr Ryzyka Analiz Allianz 2021 pokazał, że koronawirus to ryzyko, którego przedsiębiorcy obawiają się najbardziej. Najczęściej wskazywali oni na ryzyko związane z przerwami w działalności, a także na wybuch pandemii.

Badanie dotyczące globalnego ryzyka biznesowego przeprowadzane jest co roku przez Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) i obejmuje opinie 2769 ekspertów z 92 krajów na całym świecie. W ankiecie biorą udział członkowie zarządów, menedżerowie ryzyka, brokerzy i eksperci ubezpieczeniowi.

Cyberataki znalazły się na trzecim miejscu ryzyk, najczęściej wskazywanych przez firmy. Wybuch pandemii znacznie podskoczył w rankingu, w poprzednich badaniach na przestrzeni ostatniej dekady pandemia nigdy nie znalazła się wyżej niż na 16 miejscu.

Tegoroczny ranking Ryzyk Allianz jest zdominowany przez ryzyka związane z koronawirusem. Wszystkie one są ze sobą powiązane i znajdują się na szczycie zagrożeń, jakich obawiają się przedsiębiorcy. Mowa tu o obawie przed wystąpieniem przerw w prowadzeniu działalności, pandemii, a także zagrożeniach występujących w cyberprzestrzeni. A od czasu wybuchu pandemii działalność większości firm znacznie się zcyfryzowała, w związku z tym naturalnym jest, iż zwiększyło się ryzyko związane z cyberatakami. W badaniu przedsiębiorcy wskazali, że obawiają się również rozwoju rynku, co może mieć związek z możliwością zwiększenia niewypłacalności po pandemii. Ryzyko to zajęło w Barometrze czwarte miejsce.

Dyrektor generalny Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) Joachim Mueller wskazuje, iż wybuch pandemii pokazał, że do oceny ryzyk trzeba podchodzić bardzo elastycznie, by przygotować firmy na ekstremalne, nieprzewidziane zdarzenia. Pod uwagę trzeba brać między innymi zagrożenia takich jak klęski żywiołowe, które w związku ze zmianami klimatycznymi mogą pojawiać się coraz częściej, awarie systemów, ataki w cyberprzestrzeni, czy kolejne pandemie.

Nieco inaczej badanie wypadło w Polsce. Rodzimi przedsiębiorcy najbardziej obawiają się wybuchu pandemii, w dalszej kolejności przerw w działalności, a także zmian w ustawodawstwie i przepisach. W odpowiedziach polskich firm pojawiły się kategorie wcześniej w takich badaniach niewystępujące – ryzyka polityczne i przemoc. Eksperci Allianz zwracają uwagę, że może to mieć związek z nastrojami społecznymi i politycznymi w kraju i na całym świecie.

Wskazują jednak, że jednym z poważniejszym zagrożeń, z jakim będą musiały zmierzyć z firmy w najbliższym czasie są cyberataki. Ma to związek z przeniesieniem różnym dziedzin życia do sieci, co jest wynikiem wybuchu pandemii. W kwietniu 2020 rok, czyli w szczytowym momencie lockdownu FBI odnotowało wzrost ilości incydentów związanych z cyberatakami o 300 %, a koszty takich ataków w ujęciu globalnym obciążyły światową gospodarkę 50 % więcej niż dwa lata temu i wyniosły ponad bilion dolarów.

Dodaj komentarz