Rządowa koncepcja informatyzacji kraju nadal nie istnieje…

Polska odbiega od europejskich standardów, nie ma e-strategii będącej podstawą stworzenia krajowego systemu informatycznego.

E-strategia określa kto, kiedy i za ile zbuduje krajowe systemy informatyczne mające na celu uproszczenie procedur administracyjnych i ułatwienie korzystania z nich. Dokument miał być gotowy w czerwcu, jednak nadal go nie ma i nie wiadomo kiedy będzie.

System informatyczny ma objąć takie projekty jak: Rejestr Usług Medycznych, e-podatki, Pl.ID i PESEL2 (nowe dowody osobiste), platforma usług publicznych e-PUAP i informatyzację głównych rejestrów państwowych. W połowie 2010r. Polacy mieli także otrzymać pierwsze dowody osobiste z odciskiem palców.

Nie można ogłosić przetargu na żaden z systemów ze względu na brak e-strategii. Do 2011r. wartość przetargów szacuje się na 14 mld złotych. Ze względu na ciągłą pracę nad strategią przetargi ruszą z wielomiesięcznym opóźnieniem, a tym samym ustalenie ceny budowy systemów informatycznych będzie utrudnione.

Na informację o rozpoczęciu przetargów czeka wiele spółek informatycznych, gdyż tej wielkości przedsięwzięcie przyniesie duże zyski.

Źródło:Rp.pl

Dodaj komentarz