PKN ORLEN

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. to, dominująca na polskim rynku, firma specjalizująca się w imporcie, przetwórstwie i dystrybucji paliw. Grupa PKN Orlen składa się z ponad 80 spółek, działających zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Koncern PKN Orlen posiada najbardziej rozwiniętą sieć stacji paliw w Europie Centralnej oraz największy w Europie kompleks rafineryjno-petrochemiczny, na który składa się siedem rafinerii: trzy z nich znajdują się w Polsce (Płock, Trzebinia, Jedlicze), kolejne trzy w Czechach (Litvinov, Kralupy, Pardubice) i jedna na Litwie – w Możejkach. Łącznie w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie uruchomiono już blisko 2700 stacji paliw (1759 znajduje się w Polsce, 566 – w Niemczech, 335 – w Czechach, 35 – na Litwie).

orlenUdział PKN Orlen w polskim rynku wynosi aż 34 procent.

Funkcję prezesa zarządu PKN ORLEN pełni nieprzerwanie od 2008 roku ekonomista Dariusz Jacek Krawiec. W lutym 2014 roku Krawiec został laureatem nagrody „Tego, który zmienia polski przemysł”, przyznawanej przez miesięcznik gospodarczy Nowy Przemysł.

PKN ORLEN znajduje się w gronie 39 organizacji, wyróżnionych tytułem Top Employers Polska 2014. Top Employers Institute już po raz trzeci docenił politykę personalną spółki.

W rankingu największych polskich firm, przygotowanym w 2012 roku przez tygodnik Polityka, PKN Orlen zajmuje pierwsze miejsce, osiągając przychody na poziomie 90 miliardów złotych rocznie.

Trochę historii

Decyzja o utworzeniu Polskiego Koncernu Naftowego S.A. z siedzibą w Płocku podjęta została przez Radę Ministrów w maju 1998 roku. 7 września 1999 Polski Koncern Naftowy oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Spółka powstała w wyniku fuzji dwóch konkurencyjnych, dominujących na rynku paliwowym, państwowych przedsiębiorstw: Petrochemii Płock S.A. i Centrali Produktów Naftowych (CPN). Pierwszym prezesem koncernu został Andrzej Modrzejewski.

22 listopada 1999 roku Polski Koncern Naftowy zadebiutował na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Cztery dni później akcje przedsiębiorstwa zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

System dystrybucji paliw przez Polski Koncern Naftowy objął trzy segmenty:

  1. segment A – stacje najbardziej nowoczesne, reprezentacyjne

  2. segment B – stacje, które przeznaczono do dalszej modernizacji

  3. segment C – stacje, przewidziane do likwidacji, ze względu na brak możliwości rozwoju

Podział sprzedaży detalicznej na trzy segmenty utrzymał się do dziś.

Pod nazwą handlową ORLEN, koncern występuje od kwietnia 2000 roku. Nazwa ta powstała w wyniku połączenia fragmentów słów „orzeł” i „energia”. Charakterystyczne logo firmy zaprojektowane zostało przez Henryka Chylińskiego, autora znaków fundacji Teraz Polska i Polskiego Radia.

PKN ORLEN na rynkach europejskich

W 2003 roku utworzona została spółka ORLEN Deutschland, sprzedająca na terenie Niemiec paliwo pod marką STAR. Udział Orlen Deutschland w rynku niemieckim utrzymuje się na poziomie 6%.

W czerwcu 2004 roku na mocy umowy z Funduszem Majątku Narodowego Republiki Czeskiej Orlen stał się większościowym akcjonariuszem czeskiego holdingu Unipetrol, w skład którego wchodzą spółki:

  • Ceska Rafinerska – największy czeski przetwórca ropy naftowej

  • Paramo – największy producent i dostawca paliw na terenie Republiki Czeskiej

  • Chemopetrol – czołowy dostawca półproduktów dla przemysłu chemicznego, branży farmaceutycznej i tworzyw sztucznych w Czechach

  • Benzina – lider w dystrybucji i sprzedaży paliw w Czechach

Udział polskiego koncernu w rynku czeskim wynosi 13%.

Po przejęciu jednej z największych spółek na Litwie – AB Mazeikiu Nafta – polski koncern rozpoczął ekspansję na rynek litewski. W kwietniu 2009 roku powstała spółka ORLEN Lietuva, która w krótkim czasie wyrabiła sobie pozycję lidera rynków paliwowych Litwy, Łotwy i Estonii.

Wraz z opanowaniem AB Mazeikiu Nafta, Orlen przejął też kontrolę nad morskim terminalem naftowym w Butyndze, który pozwala na przyjęcie aż 12 milionów ton ropy rocznie.

Spółka korzysta także z terminala naftowego Klajpedos Nafta w Kłajpedzie, z którego prowadzi eksport produktów paliwowych do Europy Zachodniej i USA.

Udział Orlen Lietuva w rynku litewskim wynosi 4%.

Strategia rozwoju firmy 2013-2017

Strategia działań PKN Orlen na lata 2013-2017 opublikowana została w 2012 roku. Zakłada ona działania, mające na celu maksymalne wykorzystanie potencjału koncernu przy zachowaniu pełnej stabilności finansowej. Zgodnie z założeniami strategicznymi, w najbliższych latach koncern ma podjąć inwestycje na poziomie 22,5 miliarda złotych. Na działalność rafineryjną spółka ma zamiar przeznaczyć najwięcej, bo aż 6,1 mld zł, 5,1 mld zł zostanie zainwestowane w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej oraz gazu z łupków, 4,7 mld zł – Orlen przeznaczy na petrochemię, 4,2 mld zł – na energetykę, a 2,4 mld zł na rozwój handlu detalicznego.

Szczegółowy plan rozwoju PKN Orlen znaleźć można pod adresem http://transmisje.orlen.pl/Strategy_PKN_ORLEN_2017_pl.pdf.

Dodaj komentarz