Nowe miejsca pracy za unijne pieniądze…

Niebawem będzie można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Co więcej dzięki nowelizacji ustawy zostanie skrócony czas z pięciu do dwóch lat na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez mikroprzesiębiorstwa. Obecnie przedsiębiorcy mogą jedynie zapoznać się z informacją o rodzaju dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku. ARiMR dopiero po dwóch tygodniach od rozpoczęcia naboru będzie je przyjmował.

Zainteresowani z niecierpliwością czekają na rozpoczęcie przyjmowania wniosków. Uważają, iż w czasie kryzysu nie można pozwolić sobie na opieszałość i środki unijne powinny być jak najszybciej dostępne.

Pomocą objęte będą mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniającej mniej niż dziesięciu pracowników oraz osoby uruchamiające własną działalność gospodarczą. Ze środków unijnych będą mogły skorzystać nie tylko firmy, ale również osoby fizyczne. Pieniądze będzie można wykorzystać na założenie prawie każdego biznesu. Jeden podmiot może uzyskać do 300 tys. zł, jednak wysokość dotacji będzie uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników. Najwyższą kwotę uzyska przedsiębiorca, który stworzy pięć lub więcej nowych miejsc pracy na wsi. Działalność musi być zarejestrowana na obszarze gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub miejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Źródło: Infor.pl

Dodaj komentarz