Miliony euro z Unii na rozwój firm

pieniądze z Unii

daoleduc/bigstockphoto.com

Unia Europejska zachęca do przedsiębiorczości oferując środki na dotacje, organizowanie kursów i szkoleń. Wspiera także istniejące jednostki pomagając im w przezwyciężeniu trudów. Na firmy przeznacza się miliony euro.

Każdego roku Polska ma do dyspozycji środki unijne pozwalające na stymulowanie gospodarki. Jednymi z najważniejszych funduszy są te pozwalające na pobudzenie rynku pracy oraz na wsparcie dla przedsiębiorstw. To właśnie te pieniądze pozwalają na rozwój firm – tych powstających, jak i już działających. W dużej mierze pochodzą one z puli Regionalnych Programów Operacyjnych. To właśnie dzięki RPO mazowieckie firmy otrzymają w tym roku łącznie 350 milionów euro. Część z nich zostanie wypłacona w formie dotacji, a część zostanie wykorzystana jako instrumenty zwrotne.

Na Mazowszu pomoc dla przedsiębiorstw ma być skupiona na podnoszeniu stopnia ich innowacyjności. Zakłada się, że w ten sposób fundusze z UE będzie można przekazać na przedsięwzięcia o największym potencjale. Powinno to pozwolić na rozwój nie tylko samych firm, ale również sektorów, w których działają w skali lokalnej, a w dłuższej perspektywie może także ogólnokrajowej. Wyróżniono już 4 tzw. inteligentne specjalizacje, którą wydają się być najbardziej perspektywiczne. To inteligentne systemy zarządzania, bezpieczna żywność, nowoczesne usługi dla biznesu i wysoka jakość życia.

Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać też środki wypłacane w ramach Narodowego Planu Rewitalizacji. Zakłada on zastopowanie niekorzystnych procesów, do których dochodzi zarówno w miastach, jak i na wsiach. Fundusze mają je hamować i naprawiać. Wśród licznych planów pojawia się także chęć wspierania samozatrudnienia i rozwijania oferty w konkretnych działach usług i handlu.

Kwoty, o jakich mowa w przypadku NPR są naprawdę imponujące. Do 2020 r. na sam tylko rozwój lokalnego rynku pracy, poszerzenie dostępu do usług publicznych i pomoc dla małych przedsiębiorstw wydanych ma zostać łącznie 16,4 mld złotych. Firmy działające w odpowiednich branżach będą mogły dodatkowo starać się o pieniądze przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii i walkę z CO2 (7 mld złotych), dofinansowanie lokalnych projektów kulturalnych i środowiskowych (2,5 mld złotych), rozwój lokalnego transportu (1,2 mld złotych) czy na edukację lub projekty informacyjno-komunikacyjne (po 800 mln złotych).

Dodaj komentarz