Jak ugryźć 600 mln zł…

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma jeszcze prawie 600 mln zł dla firm wnioskujących o dotacje z programu „Innowacyjna gospodarka”. Ta pokaźna suma powstała z nałożenia się aż czterech konkursów. Prawie połowę tej kwoty mogą otrzymać przedsiębiorstwa na rozpoczęcie lub rozwinięcie eksportu. 135 mln zł zostało do rozdysponowania na nowe projekty internetowe. Ponad ćwierć ogólnej puli przeznaczone będzie na tworzenie klastrów czyli wsparcie na współpracę biznesu z nauką. Zaś na ochronę własności przemysłowej zostało jedynie 11 mln zł.

Wyjątkowa sytuacja przyczyniła się do skumulowania ogromnej kwoty. Zazwyczaj konkursy dla przedsiębiorców odbywają się w różnym czasie, jednak trzy z wyżej wymienionych mają charakter ciągły pozwalający na składanie wniosków w dowolnym momencie w czasie trwania naboru, natomiast dodatkowo ogłoszono konkurs na e-dotacje.

W dniach od 6 do 16 grudnia będzie obowiązywał również piąty konkurs, gdyż w tym czasie Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przyznawał środki na kredyt technologiczny. Mikro, małe oraz średnie firmy będą mogły starać się o kredyt na inwestycje technologiczne, który częściowo spłaci BGK, maksymalnie do kwoty 4 mln zł.

Źródło: Rp.pl

Dodaj komentarz