Aż 75% firm MŚP nie chroni swoich dokumentów

archiwum dokumentów

jpegisclair/bigstockphoto.com

Firma OKI Europe przedstawiła niedawno wyniki badań dotyczących systemów bezpieczeństwa dokumentów, z jakich korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa. Dane były zatrważające, bo aż 75% tych jednostek nie chroni firmowych papierów!

Niedawno mieliśmy okazję poznać opublikowane na zlecenie OKI Europe w biuletynie IDC wyniki badań dotyczących ochrony firmowych dokumentów. Dowiadujemy się z nich, że firmy reprezentujące sektor małych i średnich przedsiębiorstw na naszym kontynencie nie posiadają systemów bezpieczeństwa dokumentów. Przyznało się do tego aż 75% spośród podmiotów tego typu.

W biuletynie poinformowano, że brak właściwych zabezpieczeń często skutkuje utratą ważnych dokumentów, dlatego wzmocnienie ich ochrony jest jednym z istotniejszych celów, jakie powinny postawić przed sobą małe i średnie firmy. Zwrócono przy tym uwagę na rosnącą mobilność pracowników, którzy coraz częściej mają dostęp do poufnych dokumentów z różnych miejsc, nie tylko z biura. Co prawda, w większości przypadków zwiększa to uch produktywność i ułatwia wykonywanie codziennych obowiązków, jednak eksperci przyznają, że takie okoliczności dodatkowo zwiększają potrzebę zabezpieczenia najważniejszych informacji.

Sprawa stosowania systemów bezpieczeństwa dokumentów jest nagląca, bo według prognoz, do 2018 r. min. 75% europejskich pracowników część pracy będzie wykonywało poza biurem, wykorzystując do tego urządzenia mobilne. W celu ochrony danych, firma OKI Europe proponuje stosowanie inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych Smart MFP. Są one wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, które zapewniają poufność m.in. poprzez narzędzia uwierzytelniania, od których zależy dostęp do poufnych danych czy systemy uprawnień dopuszczające do informacji tylko konkretne osoby.

Urządzenia Smart MFP można programować zgodnie z potrzebami konkretnych pracowników, którzy otrzymają do nich dostęp w postaci identyfikatorów, kodów PIN czy określonych smartfonów lub tabletów. Zasada działania takich urządzeń jest prosta – zlecenie drukowania poufnych dokumentów zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy podany zostanie kod PIN lub gdy pracownik przyłoży do sprzętu swój identyfikator. Dzięki temu rozwiązaniu, dostępu do danych nie ma nikt nieuprawniony.

Dodaj komentarz