firma a ZUS

ZUS skontroluje zwolnienie i zażąda zwrotu świadczeń

Wielu dziennikarzy zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych nazywa “bombą atomową” ZUS-u. Dlaczego? Ponieważ dzięki modyfikacjom w prawie, które weszły w życie 18 września, ZUS będzie mógł nie tylko kompleksowo skontrolować, czy ubezpieczona osoba pobierała nienależne jej świadczenie, ale też zażąda jego zwrotu, wraz

Rząd wprowadził obowiązek rejestrowania umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa zasada dotycząca umów o dzieło. Tego typu umowę, która nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, trzeba zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to uregulowane w nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19, która zmieniła przepisy w ustawie o systemie

zus logo

Twoja firma ma problemy finansowe? Skorzystaj z pomocy ZUS

Nie wszyscy przedsiębiorcy o tym wiedzą, ale w przypadku problemów finansowych mogą skorzystać w ZUS z możliwości rozłożenia na raty płatności wobec tego urzędu oraz uzyskać odroczenie terminów płatności. Nowe przepisy weszły w życie z początkiem grudnia 2015.