Kategoria: Podatki

No Thumbnail

Przepraszam to konto jest zajęte…

W momencie, gdy podatnik nie ureguluje swoich zobowiązań wobec fiskusa może czekać go niemiła niespodzianka. Urzędnicy mogą zająć konto firmowe na poczet należności podatkowych. Przedsiębiorca ułatwia im ten proceder, gdyż informuje urząd, gdzie posiada rachunek bankowy. Ta informacja wystarczy do zablokowania środków. Co więcej może być

No Thumbnail

Polska nie jest rajem podatkowym…

Z najnowszego raportu stworzonego przez Bank Światowy oraz PricerwaterhouseCoopers wynika, iż polski system podatkowy jest jednym z najgorszych na świecie. Co więcej brakuje nam przejrzystych przepisów oraz udogodnień stymulujących przedsiębiorczość. Między innymi dlatego wśród 180 badanych krajów zajmujemy 142 miejsce. W porównaniu z rokiem ubiegłym spadliśmy o 17 pozycji. Z raportu

No Thumbnail

E-PIT już od przyszłego roku…

Ministerstwo Finansów oraz MSWiA chcą wprowadzić zmiany w prawie, żeby ułatwić podatnikom rozliczanie się w sieci. Do tej pory przy składaniu deklaracji przez Internet niezbędny był podpis elektroniczny wykluczający fałszerstwo. Jednak okazało się, że uzyskanie podpisu nastręczało trudności i było kosztowne, w związku z czym tylko nieliczni mogli sobie na

No Thumbnail

Szansa na więcej zwolnień z podatku VAT…

W ciągu dwóch, trzech miesięcy Ministerstwo Finansów ma wystąpić do Komisji Europejskiej o przyzwolenie na podwyższenie do 30 tys. euro limitu zwolnień z  podatku VAT. Jest to odpowiedź na propozycję rządu na wprowadzenia uproszczonego, zryczałtowanego rozliczenia z VAT dla najmniejszych firm. Po przeliczeniu na złotówki i dopuszczalnym zaokrągleniu w górę

No Thumbnail

Groźba podwójnej akcyzy na prąd w 2009 roku…

Projekt prawa akcyzowego zakłada, że akcyzę od energii będą płacić dostawcy, a nie wytwórcy, co może doprowadzić do podwójnego opodatkowania energii. Polska do 1 stycznia 2006 roku miała dostosować przepisy akcyzowe do wymagań unijnych. Jednak prace nad zmianami w podatku akcyzowym nadal trwają. Zgodnie z przepisami wspólnotowymi za

No Thumbnail

Podatnik w Internecie pod ścisłą kontrolą…

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej nakłada na portale internetowe obowiązek udzielania informacji o nazwach i adresach przedsiębiorców lub nazwiskach i adresach osób fizycznych zamieszczających ogłoszenia i reklamy wskazujące na prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, pozwalających na ich identyfikację. Odtąd unikanie płacenia podatków przez firmy działające w sieci będzie utrudnione lub

No Thumbnail

Kontrole w branży e-commerce

W I kwartale Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę legalności działania firm, które prowadzą sprzedaż przez Internet. Sprawdzano przede wszystkim zasady funkcjonowania sklepów internetowych oraz oferowanych przez nie wyrobów. Na 126 podmiotów, aż w 89 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Z tego względu Inspekcja Handlowa zapowiada kolejne kontrole, ze