Kategoria: Formalności

No Thumbnail

Spadek dla krewnych…

Zgodnie z nowymi przepisami do grona osób objętych spadkiem możemy zaliczyć także dziadków i pasierbów. Ta długo oczekiwana zmiana wyeliminuje sytuację gryzącą się z poczuciem sprawiedliwości. Mianowicie dotychczas brak testamentu oznaczał, że spadek otrzymywał skarb państwa zamiast żyjących krewnych. Wprowadzone zmiany objęły także zasady dziedziczenia.

No Thumbnail

Zaginiony bagaż…

Statystyki podają, iż w 2007 roku zaginęło 42 mln bagaży i ta liczba z roku na rok rośnie. Jeszcze przed opuszczeniem strefy odbioru bagażu i kontroli celnej należy sprawdzić, czy nasz bagaż dotarł i w jakim jest stanie. W razie zaginięcie lub uszkodzenia bagażu trzeba

No Thumbnail

Już tylko „jedno okienko” dzieli nas od własnego biznesu…

Od wtorku będzie można zarejestrować firmę w jednym miejscu, zależnie od rodzaju prowadzonej działalności w gminie bądź w KRS-ie. Dotychczas przedsiębiorca chcąc założyć firmę musiał wypełnić wnioski w gminie, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i ZUS-ie, wiązało to się także z różnymi opłatami. Nowelizacja ustawy o

No Thumbnail

Kosztowna darowizna…

Darowizny przekazanej bezpośrednio osobie fizycznej nie można odliczyć od dochodu czy od podatku. Dlatego podatnicy chcąc uwzględnić ją w zeznaniu podatkowym, przekazują ją na rzecz fundacji z wyszczególnieniem konkretnej osoby, która otrzyma pieniądze. Jednak zgodnie ze złotą zasadą, że jeśli ktoś zyska to inny straci,

No Thumbnail

Budowa domu bez pozwolenia…

Pierwszą wprowadzoną zmianą w ustawie Prawo budowlane jest zlikwidowanie pozwoleń na budowę. Jeśli funkcjonowanie budynku nie oddziałuje na środowisko bądź obszar Natura 2000 wystarczy zarejestrować inwestycję u starosty. Gdy w przeciągu 30 dni organ administracji nie wniesie sprzeciwu jest to jednoznaczne z przyzwoleniem na budowę.

No Thumbnail

Meldunek – to już przeszłość…

Nowy projekt o ewidencji ludności zakłada zlikwidowanie obowiązkowego meldunku na pobyt stały lub tymczasowy. Każdemu będzie przypisane podstawowe miejsce zamieszkania czyli miejsce, w którym dotychczas był zameldowany na stałe. Natomiast, gdy ktoś będzie zameldowany na pobyt czasowy dłużej niż trzy miesiące będzie miał przypisane dodatkowe miejsce zamieszkania.

No Thumbnail

SMS – owa rejestracja firmy…

Od kwietnia 2009 r. firmę będzie można rejestrować zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Natomiast od połowy 2011 r. będzie to możliwe jedynie drogą elektroniczną w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej – ogólnopolskiej ewidencji firm. Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zakłada początkowo stworzenie jednego okienka, a docelowo instytucji

No Thumbnail

E-PIT już od przyszłego roku…

Ministerstwo Finansów oraz MSWiA chcą wprowadzić zmiany w prawie, żeby ułatwić podatnikom rozliczanie się w sieci. Do tej pory przy składaniu deklaracji przez Internet niezbędny był podpis elektroniczny wykluczający fałszerstwo. Jednak okazało się, że uzyskanie podpisu nastręczało trudności i było kosztowne, w związku z czym tylko nieliczni mogli sobie na

No Thumbnail

Kontrole w branży e-commerce

W I kwartale Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę legalności działania firm, które prowadzą sprzedaż przez Internet. Sprawdzano przede wszystkim zasady funkcjonowania sklepów internetowych oraz oferowanych przez nie wyrobów. Na 126 podmiotów, aż w 89 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Z tego względu Inspekcja Handlowa zapowiada kolejne kontrole, ze