dotacje dla firm

No Thumbnail

Koniec dotacji na rozpoczęcie działalności…

Powiatowe urzędy pracy chcąc aktywizować bezrobotnych oraz motywować do przedsiębiorczości oferują dotacje na rozpoczęcie działalności. W zasięgu ręki jest kwota do 21 tys. zł, wystarczy znaleźć żyranta oraz podpisać weksel in blanco. Najchętniej po zastrzyk gotówki sięgają ludzie młodzi. Propozycja jest kusząca, gdyż w razie

No Thumbnail

Dotacje dla studentów…

Założenie firmy wiąże się pewnymi nakładami finansowymi, dotychczas była to przeszkoda dla studentów nieposiadających dochodów, jednak Unia Europejska postanowiła ułatwić młodym przedsiębiorcom start. Do tej pory powiatowe urzędy pracy nie przyznawały studentom dziennym dotacji na firmę, gdyż jedynie osoby bezrobotne mogły się o nią ubiegać.

No Thumbnail

Dofinansowane technologie…

Zgodnie z propagowaniem idei innowacyjności Bank Gospodarstwa Krajowego udziela premii technologicznej będącej bezzwrotną dotacją na nowe technologie. W zależności od wielkości firmy i regionu można uzyskać od 40 do 70 proc. wartości inwestycji. Do programu jak na razie włączyło się 13 banków. Łączna pula pieniędzy

No Thumbnail

Nowe miejsca pracy za unijne pieniądze…

Niebawem będzie można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Co więcej dzięki nowelizacji ustawy zostanie skrócony czas z pięciu do dwóch lat na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy przez mikroprzesiębiorstwa. Obecnie przedsiębiorcy mogą jedynie

No Thumbnail

Unijne dotacje dla firm odblokowane…

Ze względu na naglące inwestycje infrastrukturalne w Polsce, dotacje dla firm zeszły na drugi plan. W 2008 r. do przedsiębiorstw trafiło jedynie 4,3 % unijnych środków. Jednak od września następne sześć województw planuje ogłoszenie konkursów na inwestycje dla firm w ramach regionalnych programów operacyjnych. Pieniądze z dotacji przyczynią