ZUS od umowy zlecenia już w styczniu 2016 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ubiegłym tygodniu Sejm zadecydował, że umowy zlecenia zostaną ozusowane. Naliczane na ich podstawie składki będą płacone do ZUS od 1 stycznia 2016 r. Natomiast już od przyszłego roku będą obowiązywały członków rad nadzorczych.

Wyraźna przewaga głosów w Sejmie zadecydowała o tym, że od umów zleceń płacone będą składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Chociaż już teraz istnieje taki obowiązek, to jednak od 1 stycznia 2016 r. sposób naliczania składek ulegnie zdecydowanej zmianie. Obecnie osoby pracujące na kilka umów tego typu mogą liczyć tylko na jedną płaconą od nich składkę. Dodatkowo naliczana jest z reguły na podstawie dokumentu opiewającego na najniższą sumę. Natomiast od 2016 r. kwoty ze wszystkich umów będą sumowane i dopiero od ich łącznej wartości obliczana będzie wysokość składki. Podstawą wymiaru jej naliczania ma być minimalna płaca krajowa. To jedna z najkorzystniejszych zmian z punktu widzenia pracowników. Pozwoli wyeliminować sytuacje, w których pracodawca podpisuje 2 umowy, by płacić niższą składkę wyliczaną wyłącznie na podstawie dokumentu uwzględniającego niższą kwotę.

Niestety wiele wskazuje na to, że ozusowanie umów zleceń nie przyniesie oczekiwanych efektów, a pracownicy wcale nie skorzystają na tym w takim stopniu jak zapowiadano. Eksperci zakładają, że na ok. 820 tysięcy osób pracujących na umowę zlecenie tylko 3% otrzyma umowę o pracę. Znaczna część, bo ok. 30% przedsiębiorstw wybierze zatrudnienie „na czarno”, żeby nie nadwyrężać finansów firmy i nie płacić wyższych składek. Pracownicy, których dotyczą zmiany mają mieszane uczucia. Część cieszy się, że dzięki składkom będzie mogła liczyć na świadczenia z ZUS, jednak pojawiają się też tacy, którzy zawiedzeni są zmianami. Zdają sobie sprawę z faktu, że aby pokryć składki do ZUS, pracodawcy po prostu będą wypłacali im niższe wynagrodzenia netto. Niewiele firm gotowych jest do zwiększenia wydatków na składki bez obniżania płac podwładnym.

Za wprowadzeniem oskładkowania umów zleceń opowiedziało się 419 posłów, 8 było przeciwnych temu pomysłowi, a 2 wstrzymało się od głosu. Nie przegłosowano natomiast projektu zaproponowanego przez Tadeusza Tomaszewskiego z SLD. Zakładał on, że nowe zasady wejdą w życie nie 1 stycznia 2016r., ale już 1 lipca przyszłego roku.

Dodaj komentarz